Premius kuntoutus

Neurologinen fysioterapia

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on auttaa neurologisesti sairasta tai vammautunutta henkilöä saavuttamaan paras mahdollinen fyysisen toiminnan taso. Neurologisella fysioterapialla pyritään ylläpitämään tai parantamaan asiakkaan liikunta- ja toimintakykyä sekä tukemaan hänen selviytymistään arjen päivittäisissä toimissa.

 

Neurologinen fysioterapia on Premiuksen ydinosaamista. Alaan erikoistunut tiimimme työskentelee jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja keskeisten sidosryhmien kanssa, kehittääksemme neurologista kuntoutusta vastaamaan entistä enemmän asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita.

Neurologisen fysioterapian piiriin kuuluvat muun muassa:

 

  • aivoverenkiertohäiriöt (AVH), SAV, spastisuus, toispuolihalvaukset (hemiplegia), aivohalvaukset, locked-in-syndrooma
  • selkäydin- ja ääreishermostosairaudet
  • MS ja Parkinsonin tauti
  • lihassairaudet esim. ALS
  • aivotraumat
  • aivovauriot, diffuusi aksonivaurio
  • aivoverenvuoto, ICH
  • päänsärky, huimaus ja kiputilat
  • kehityksellinen hermoston häiriö tai sairaus, kuten kehitysvammaisuus, CP-vamma ja meningomyelocele

 

Neurologista fysioterapiaa toteutetaan aktiivisilla liikehoidoilla ja harjoitteilla sekä esimerkiksi lämpö-, kylmä- ja sähköhoidoilla tai akupunktiolla. Myös nivelten ja hermokudoksen käsittely ovat mahdollisia hoitomuotoja.

 

Harjoittelussa voidaan käyttää painokevennettyä kävelyä, juoksumattoa, kävelyrataa, kuntosalilaitteita, allasterapiaa ja tasapainoratoja. Kuntoutus tapahtuu terapiatiloissa, asiakkaan kotona, hoitokodissa, harrastusympäristössä tai altaalla.

 

Neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen yleisimmin maksusitoumuksella, jossa maksajana voi olla esimerkiksi Kela, vakuutusyhtiö, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri.