Psykoterapia

Tiedustele asiakaspaikkoja

Asiakaspaikkoja voi tiedustella suoraan terapeuteilta, yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.

Psykoterapia auttaa mielenterveyden haasteissa

Psykoterapia on hoito- ja kuntoutusmenetelmä, joka perustuu keskusteluun ja toiminnallisiin menetelmiin. Psykoterapia auttaa monenlaisiin mielenterveyden ongelmiin ja psyykkiseen pahoinvointiin. Vastaanotolle voi myös hakeutua, vaikkei olisi varsinaista mielenterveysongelmaa.

Psykoterapian tavoitteena voi olla muun muassa lisätä itseymmärrystä, vahvistaa mielen hyvinvointia ja joustavuutta, auttaa käsittelemään ja ymmärtämään vaikeita tunteita, sekä muuttaa itselle haitallisia ajatus- ja toimintamalleja. Psykoterapia suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja yhteistyössä.

Psykoterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on psykoterapeutin lisäkoulutus. Psykoterapeutin koulutus edellyttää soveltuvaa terveydenhuollon pohjakoulutusta ja aikaisempaa riittävää kliinistä työkokemusta. Se on suojattu ammattinimike, jonka käyttöoikeuden myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Milloin psykoterapiasta on apua?

Psykoterapiasta on apua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Jos on jokin psykiatrinen sairaus, kuten masennus, ahdistuneisuushäiriö tai muu mielenterveyteen ja psyykkiseen pahoinvointiin liittyvän syy.
  • Jos haluaa käydä psykoterapiassa kehittymässä, tutustumassa itseensä tai vain puhumassa neutraalille osapuolelle huolistaan ja elämäntilanteestaan, vaikka ei olisi varsinaista psykiatrista sairautta.

Kela tukee yli 16-vuotiaiden psykoterapiaa lakisääteisenä kuntoutuksena. Saadaksesi Kelan kuntoutustukea psykoterapiaan tarvitset psykiatrian erikoislääkärin b-lausunnon, jossa hän puoltaa psykoterapiaa. Lausunnon edellytyksenä on diagnoosi ja riittävä hoitosuhde. Tukea haetaan Kelasta ja sitä myönnetään tavallisesti vuodeksi kerrallaan.

Voit kysyä myös työpaikkasi työterveyshuollosta, kattaako työterveyssopimuksesi psykoterapiakäyntejä. Psykoterapiakäynnit voi maksaa myös itse.

Ennen psykoterapian aloittamista varataan tutustumiskäynti psykoterapeutille. Tutustumiskäynnin tarkoituksena on selvittää psykoterapeutin ja asiakkaan yhteensopivuutta tulevaa työskentelyä ajatellen, kartoittaa asiakkaan tilannetta, toiveita ja tavoitteita psykoterapian suhteen sekä antaa tietoa psykoterapiasta kuntoutusmuotona ja juuri tämän psykoterapeutin työskentelytavoista ja osaamisesta. Asiakas voi halutessaan käydä tutustumassa useammalla psykoterapeutilla ennen päätöstä psykoterapian aloittamisesta, ja tämä on usein suotavaakin, mutta ei pakollista. Joskus sopiva psykoterapeutti löytyy myös ensimmäiseltä tutustumiskäynniltä. Kela ei korvaa tutustumiskäyntejä, vaan asiakas maksaa ne itse ja jokaisen tutustumiskäynnin erikseen. 

Psykoterapiakoulutuksessa olevien ammattilaisten palvelut

Psykoterapeuttien lisäksi Premiuksesta löytyy ammattilaisia, jotka ovat parhaillaan psykoterapiakoulutuksessa. Myös he tarjoavat palveluita, ja heihin voi ottaa yhteyttä. Heidän kohdallaan on merkintä ”psykoterapeuttiopiskelija”.

Terveydenhuollon ammattihenkilöinä psykoterapiakoulutuksessa olevien ammattilaisten työtä ohjaavat ja säätelevät samat lait ja periaatteet kuin valmiiden psykoterapeuttien työtä.  Terapia toteutetaan psykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelman suuntauksen mukaisesti, kokeneen kouluttajapsykoterapeutin työnohjauksessa. Työnohjaus tapahtuu ilman tunnistetitetoja ja on myös vaitiolovelvollisuuden piirissä.

Koulutuspsykoterapia, kuten psykoterapia yleensäkin, aloitetaan aina tutustumiskäynnillä, jonka jälkeen päätetään mahdollisesta jatkosta. Terapian kesto ja tavoitteet räätälöidään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan, kuitenkin koulutusohjelman vaatimukset huomioiden esim. käyntikertamäärien ja käyntitiheyden suhteen.  Koulutuksessa olevan psykoterapeuttiopiskelijan käyntihinta (70 e / 45 min) on edullisempi kuin valmistuneen psykoterapeutin, mutta siihen ei voi saada Kelan korvausta, vaan terapia on kokonaan omakustanteista. Koulutuspsykoterapiaan ei tarvitse lääkärin lähetettä, vaan asiakkaaksi voi hakeutua itsenäisesti. Tiedustelut ja ajanvaraukset suoraan psykoterapeuttiopiskelijoilta tai psykologisten palveluiden tiiminvetäjältä Sari Siltaselta.

Miten psykoterapiaan?

Psykoterapiaan voi tulla

  • itse maksaen lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä
  • kunnan tai kaupungin myöntämällä palvelusetelillä
  • Kelan maksusitoumuksella
  • vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Premius Kuntoutus on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Psykoterapian hinta itsemaksavalle asiakkaalle

Psykoterapian vastaanottohinnat vaihtelevat terapeuttikohtaisesti. Kunkin terapeutin vastaanottohinnan löydät hänen omalta esittelysivultaan.

Tutustumiskäynti 80 €
Psykoterapiakäynti 45 min115-125 €
Koulutuspsykoterapiakäynti 45 min (psykoterapeuttiopiskelijan tarjoama palvelu)70 €

Tämä palvelu on saatavilla seuraavissa toimipisteissämme