Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Premius Oy:n tapahtumien ja yhteydenottojen osallistuja- ja asiakasrekisteri.

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Luovutetut henkilötiedot tallennetaan tapahtumaan ilmoittautumisen tai lomakeyhteydenoton yhteydessä. Tietoja käytetään tapahtumaan liittyvään tiedottamiseen tai yhteydenottoon vastaamiseen.

 

3. Rekisterinpitäjä

Premius Oy

Sarvijaakonkatu 5

33540 TAMPERE

 

Yhteyshenkilö: Pirta Piiroinen

pirta.piiroinen@premius.fi

 

4. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Asiakkaan omaehtoisesti antamat tiedot, jotka kerätään lomakkeella.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan Premiuksen tapahtuman yhteydessä olevan ilmoittautumislomakkeen tai palvelun yhteydessä olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

 

7. Rekisterin suojaus

Luovutetut tiedot tallennetaan teknisesti suojattuihin tietokantoihin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt.

 

8. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa tietojen tuhoamiseen asti, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.