Puheterapia

 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapeutti työskentelee lasten ja aikuisten puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden parissa. Työnkuvaan kuuluvat myös äänenhuolto sekä syömisen ja nielemisen toiminnot.

 

Puheterapian tavoitteena on tukea ja edistää kuntoutujan toiminta- ja kommunikaatiokykyä hänen jokapäiväisessä elämässään. Puheterapeutti tekee moniammatillista, ohjaavaa ja konsultoivaa yhteistyötä kuntoutujan lähiympäristön kanssa. Puheterapia toteutetaan kuntoutujalle tutussa ympäristössä, kuten kotona, päivähoidossa, koulussa tai työelämässä. Puheterapiaa tarjotaan myös etäterapiana verkon välityksellä.

 

Tarjoamme puheterapiapalveluita yhteistyössä WellSaid Oy:n kanssa.