Sanni Pajarinen, puheterapeutti

Puheterapian tiiminvetäjä

Puheterapeutti Sanni Pajarinen

Yhteystiedot ja asiakaspaikkojen tiedustelu

Toimipiste: Tampere
p. 050 443 5492
sanni.pajarinen@premius.fi

Premius Kuntoutuksen puheterapian asiakaspaikkoja voi tiedustella Sannilta puhelimitse tai sähköpostitse.

Erityispätevyydet ja kiinnostuksen kohteet

 • Toiminnalliset ja psykofyysiset äänen ongelmat
 • Äänihuulikyhmyt ja -halvaukset
 • Yliärtynyt kurkunpää
 • Kroonistunut yskä
 • Puhehengityksen pulmat
 • Nielemisvaikeudet
 • Muut foniatriset oirekuvat
 • Aikuisten puhemotoristen taitojen ja artikulaation poikkeamien kuntoutus
 • Aikuisten kielellisten taitojen kuntoutus

Tutkinnot ja koulutukset

 • Filosofian maisteri, logopedian maisteriohjelma (2020)
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri (2020)
 • Aikuisten AAC (2021)
 • Dysartria (2021)
 • Mihin afasian puheterapia on menossa (2022)

Valmistuin puheterapeutiksi (FM) tammikuussa 2020, minkä lisäksi olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM). Olen työskennellyt Taysin foniatrian poliklinikalla ja korva-, nenä- ja kurkkuosastoilla, Tampereen kaupungilla ääniterapeuttina sekä yksityisellä sektorilla monipuolisesti erilaisten puheterapia-asiakkaiden arviointi- ja kuntoutustyössä. Premius Kuntoutuksessa toimin asiakastyön lisäksi puheterapian tiiminvetäjänä.

Erityisosaamistani ovat aikuisten ja nuorten puheäänen ongelmat ja häiriöt. Kuntoutan laajasti toiminnallisia ja psykofyysisiä äänen ongelmia, äänihuulikyhmy ja -halvaustapauksia, yliärtyneen kurkunpään oireita, kroonistunutta yskää, puhehengityksen pulmia, nielemisvaikeuksia sekä muita foniatrisia oirekuvia. Tämän lisäksi kuntoutan aikuisneurologisia asiakkaita puheen, kielen, äänen ja nielemisen pulmissa. Lapsille ja nuorille tarjoan asiantuntevaa kuntoutusta lähinnä hengitys- ja ääniasioissa.

Tietotaitoni kulmakivi on mahdollisimman monien erilaisten asiakkaiden tapaaminen ja kuntoutus, ja esimerkiksi useiden satojen ääniterapiavastaanottojen jälkeen monet harvinaisemmatkin ilmiöt ovat tulleet tutuiksi. Olen terapeuttina tarkka ja kuunteleva, ja osaan kohdistaa kuntoutuksen juuri kyseiselle asiakkaalle sopivaksi. Terapiatyössäni tärkeää on positiivinen ja kannustava ote sekä selkeä tietous aiheesta – minun vastaanotollani opit ymmärtämään omaa ilmiötäsi paremmin, jolloin sen kuntoutuksestakin muodostuu antoisa yhteinen matka. Iloa ovat vuosien varrella tuottaneet erityisesti asiakkaiden onnistumiset, oli sitten kyse asiakkaan äänen kehittymisestä, kielellisten taitojen karttumisesta esim. aivoverenkiertohäiriön jälkeen tai vaikkapa /r/-äänteen oppimisesta.

Tarjoan puheterapian arviointi- ja kuntoutuspalveluita Premius Kuntoutuksen tiloissa Tampereella, kotikäynteinä Pirkanmaan alueella sekä etänä videoyhteydellä.

Tarjoan palse-puheterapiaa perustasolla.

Työskentelykielet: suomi (puheterapiakuntoutus ääni-, kurkunpää- ja hengitysasioissa sekä kielellisissä ja puhemotorisissa asioissa, asiointi), englanti (puheterapiakuntoutus ääni-, kurkunpää- ja hengitysasioissa, asiointi), ruotsi (asiointi)