Olenko kävelyrobotissa matkustajana vai aktiivisena kuntoutujana?

18.12.2021

Premiuksessa Tampereen Kalevan toimipisteessä toteutetaan kävelykuntoutusta Lokomat-kävelyrobottien avulla. Robotit saapuivat noin puolitoista vuotta sitten, ja niiden käyttöön on koulutettu 10 fysioterapeuttia. Sekä kuntoutujat että fysioterapeutit ovat ottaneet robotit innolla vastaan.

Kuntoutujille kävelyrobottikuntoutus tuo pystyasentoharjoitteluun huimasti tehokkuutta mielekkäällä tavalla. Suurimmat kuntoutujaryhmämme kävelyroboteilla ovat aivoverenkiertohäiriö- ja selkäydinvammakuntoutujat sekä MS-kuntoutujat.

Kävelyroboteilla saadaan laadukkaita ja turvallisia askeleita kolmekin kertaa tavallista kävelykuntoutusta enemmän. Askeleita tulee keskimäärin yli 1000 yhdellä harjoittelukerralla. Toiset kuntoutujamme kävelevät yli 2000 askelta, kun normaalisti he kävelevät hissukseen tukeutuen kyynärsauvoihin tai rollaattoriin. Askeleiden tai kävelymetrien lisäksi kävelyrobottikuntoutuksella saadaan elämänlaatuun merkittäviä parannuksia minäpystyvyyden kautta.

Kävelyrobottikuntoutus kehittää alaraajojen ja keskivartalon lihasvoimia parantaen samalla vartalon hallintaa sekä tasapainoa. Kävelyn lisäksi tällä on merkittävä hyöty siirtymisiin pyörätuolista tai sängystä, pukeutumiseen sekä esimerkiksi itsenäiseen toimintaan vessassa tai pesulla. Liikkumisen varmentuminen rohkaisee kuntoutujia myös asioimaan itsenäisesti ja lisäämään sosiaalista kanssakäymistä. Meistä jokainen tietää, kuinka tärkeää itsenäisyys arjessa on.

Nordic Healthcare Groupin tutkimuksessa (2019) tutkittiin AVH-kuntoutujien kävelykuntoutusta ja todettiin robottiavusteisen kuntoutuksen olevan sekä kustannustehokasta että elämänlaatua parantavaa. Elämänlaatu korostui vaikean AVH:n kokeneilla ja kustannustehokkuus erityisesti keskivaikean AVH:n sairastaneilla. Tämä kuntoutusmuoto on siis merkityksellinen niin ihmiselle itselleen kuin yhteiskunnalle.

Premiuksen Lokomat-terapeutit ovat päässeet todistamaan hienoja kuntoutuskokemuksia. Normaalisti rollaattorilla kävelevä on pystynyt juoksemaan ilman tukea, ja toimintakyvyn noustessa yksi on perustanut toiminimen ja on palaamassa osittain työelämään. Eräs asiakas pystyy nyt asioimaan kaupungilla ilman muiden apua, ja yksi henkilö pystyy työskentelemään kivuttomasti. Spastisuuden vähentyminen, kivun lieveneminen, turvotuksen vähentyminen, suolen toiminnan parantuminen, kävelymatkan ja nopeuden lisääntyminen sekä kaatumisien vähentyminen ovat tyypillisimpiä robotisoidun kävelyharjoittelun hyötyjä, joista meidän fysioterapeuttimme kuulevat päivittäin. On ollut myös nuoria, joiden toiminnallinen halvaus on saatu kuntoutettua kävelyrobottikuntoutusta hyödyntäen.

Premiuksessa on kaksi kävelyrobottia. Toinen niistä soveltuu myös lapsille. Ennen kävelyä otetaan kuntoutujasta tarkat mitat ja niiden mukaan valitaan valjaat, säädetään ortoosit ja laitteen muut säädöt, kuten askelpituus ja nivelkulmat. Laite analysoi jokaista askelta, ja näin kävelystä saadaan laadukasta jokaisen kuntoutujan yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan. Laitteen grafiikan, pelien sekä peilien avulla kävelyä haastetaan ja harjoittelu on progressiivista. Eli jokainen kävelijä on aktiivinen harjoittelijana, ei vain matkustaja.

Katso Puoli seitsemän -ohjelmasta, millaista kävelyrobottiharjoittelu on

Lisätietoja kävelyrobottikuntoutuksesta

Kysy lisää

Heidi Haromo
Fysioterapeutti ja kipukuntoutuksen tiiminvetäjä

p. 050 320 4333
heidi.haromo@premius.fi