Toimintaterapia

 

Mitä toimintaterapia on?

 

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutussuhteeseen sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapeutti on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakkaan toiminnallisuutta ja viedä kohti parempaa elämänlaatua. Toimintaterapeutti etsii ja hyödyntää yhdessä asiakkaan kanssa hänen voimavarojaan ja vahvuuksiaan. Terapiassa edistetään taitoja sekä valmiuksia elää itsenäisempää elämää. Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi arjen päivittäisiä toimintoja, tehtäviä, leikkiä ja luovia toimintoja.

 

Terapeutti voi arvioida yksilön toimintakykyä vastaanotolla tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä (koti, koulu, päiväkoti). Toimintaterapia on suunnitelmallista kuntoutusta, jossa tavoitteet laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Toimintaterapiassa ohjataan ja tuetaan myös asiakkaan lähiympäristöä, arvioidaan asiakaslähtöisesti kodinmuutostöiden tarvetta ja tutustutaan arkea helpottaviin apuvälineisiin.

Toimintaterapiapalvelut

 

Premiuksessa toimintaterapian asiakaskunta on monipuolinen, koostuen pääosin lapsiasiakkaista sekä neurologisista kuntoutujista. Terapiatyön lisäksi toimintaterapiapalveluihin kuuluvat toimintakyvyn arvioinnit sekä tarvittaessa ohjauskäynnit asiakkaan arkiympäristöön. Toimintaterapia on mahdollista toteuttaa vastaanottokäynteinä Tampereen Tampellassa ja Kangasalan Pikonlinnassa sekä käynteinä asiakkaan toimintaympäristössä, esim. kotona tai koululla. Terapia voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena. Toimintaterapia on myös osa tuottamaamme päiväkuntoutusta Pikonlinnassa.

 

Toimintaterapeutti voi tukea adhd- ja add-oireisia sekä Aspergerin oireyhtymää sairastavia esimerkiksi heidän motorisissa tai hahmotuksellisissa haasteissa. Toimintaterapiasta on apua myös keskittymishäiriöihin, keskittymisvaikeuksiin, kehityksen viiveisiin, motorisen kehityksen viiveeseen ja valikoivaan puhumattomuuteen (mutismi). Terapiamenetelminä käytämme mm. sensorista integraatiota (SI-terapiaa), MfunPS-testiä ja COPM-menetelmää.

 

Vastaanottotiloistamme löytyy tiloja pöytätason työskentelyyn ja keittiötoimintoihin sekä Tampellan toimipisteestämme myös toimintaterapiasali, johon on rakennettu viidakkoteemaan interaktiivinen terapiaseinä. Terapiaseinä mahdollistaa hauskalla tavalla mm. motorisen toiminnan ohjailun, vartalonhallinnan, hahmottamisen sekä syy-seuraussuhteiden taitojen harjoittelemisen. Se tarjoaa virikkeitä kuulo-, tunto-, liike- ja tasapainoaistille sekä rohkaisee lasta koettamaan uudenlaisia ja joskus jännittäviäkin toimintoja.

 

Mikäli olisit kiinnostunut toimintaterapiaryhmästä, ota yhteyttä kuntoutuskoordinaattoriimme Johanna Koivistoon.

 

Yhteydenotot toimistomme kautta: 010 2928 570.

 

Tutustu toimintaterapeutteihimme.