Toimintaterapia

 

Mitä toimintaterapia on?

 

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutussuhteeseen sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

 

Toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä ja omatoimista suoriutumista elämän eri osa-alueilla asiakkaalle merkityksellisen toiminnan kautta. Toimintaterapian tavoitteet laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi arjen päivittäisiä toimintoja, leikkiä ja luovia toimintoja.

 

Toimintaterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen yleisimmin maksusitoumuksella tai palvelusetelillä, jossa maksajana voi olla esimerkiksi Kela, vakuutusyhtiö, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri.

Toimintaterapiapalvelut

 

Premius Kuntoutus tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita toimintaterapiapalveluita kaikenikäisille asiakkaille. Toimintaterapia on mahdollista toteuttaa vastaanottokäynteinä Tampereella, Kangasalla tai Hämeenlinnan keskustassa sekä käynteinä asiakkaan toimintaympäristössä, esim. kotona tai koululla. Vastaanottotiloistamme löytyy tiloja pöytätason työskentelyyn ja keittiötoimintoihin sekä Tampellan toimipisteessä on monipuolisesti varustettu toimintaterapiasali. Terapia voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena.

Lasten ja nuorten toimintaterapia

 

Lasten toimintaterapiassa tuetaan lapsen ja nuoren osallistumista iänmukaisiin toimintakokonaisuuksiin, kuten leikkiin, harrastuksiin, koulunkäyntiin tai itsestä huolehtimiseen. Tavoitteet kuntoutukselle laaditaan yhdessä lapsen, huoltajien ja lähiympäristön kanssa. Toimintaterapia toteutuu lapsen kuntoutussuunnitelman mukaisesti vastaanotolla ja/tai kotikäynteinä lapsen arkiympäristössä. Lapsen lähiyhteisön ohjaus ja neuvonta ovat tärkeä osa terapiaa. Lasten ja nuorten toimintaterapiakuntoutus voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena. Premius Kuntoutus tarjoaa myös toimintaterapian arviointijaksoja (noin 5 käyntikertaa).

Aikuisten toimintaterapiapalvelut

 

Toimintaterapialla tuetaan mahdollisimman itsenäistä ja omatoimista toimimista arjessa. Asiakkaalle mielekkäiden ja merkityksellisten toimintojen avulla voidaan toteuttaa käden kuntoutusta, harjoitella kodin päivittäistoimintoja ja itsestä huolehtimisen taitoja. Tavoitteiden mukaisesti voidaan tukea myös harrastustoimintaa sekä sosiaalista osallistumista esim. asioimistilanteita.

 

Terapiatyön lisäksi toimintaterapiapalveluihin kuuluvat toimintakyvyn arvioinnit sekä tarvittaessa ohjauskäynnit asiakkaan arkiympäristöön. Toimintaterapiassa ohjataan ja tuetaan myös asiakkaan läheisiä. Lisäksi on mahdollista mm. arvioida asiakaslähtöisesti kodinmuutostöiden tarvetta ja tutustua arkea helpottaviin apuvälineisiin.

Hinnasto

Toimintaterapia 45 min

60,20 €

Toimintaterapia 60 min

79,60 €

Toimintaterapia 90 min

100,10 €

+ kotikäyntilisä +50 % (30 km säteellä)

Etävastaanotto

Etävastaanotto, avustajan / lähiomaisen ohjaus, verkosto ym palaverit

15 min
25,50 €

30 min
41,80 €

45 min
60,20 €

60 min
79,60 €