Tanssi-liiketerapia

 

Aina ei löydy heti oikeita sanoja mutta liikkeellä ja kehollisesti itsensä ilmaisu on myös yksi tärkeä mahdollisuus, sanat voivat löytyä myöhemmin, jos se on tarpeellista.

 

Tanssi-liiketerapia tarjoaa liikkeen tutkimisen kautta monia mahdollisuuksia tunnetietoisuuden lisäämiseen ja tunteiden säätelyn kehittämiseen. Sitä voidaan hyödyntää sekä kuntoutusmuotona että hyvinvointia, kehittymistä ja oppimista tukevassa työskentelyssä.

 

Tanssi-liiketerapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Terapiaa voidaan toteuttaa myös lapsi-vanhempi pareille tai perheille. Sitä voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena. Yksilöterapiahinta 60min on 79,60e.

 

Tanssi-liiketerapia ei edellytä asiakkaalta liikkeen tai tanssin erityisosaamista.

 

Tanssi-liiketerapiaa tarjoaa fysioterapeutti Marianne Virtanen.

Ryhmässä käytetään tanssi-liiketerapeuttisia menetelmiä, kuten pelit ja leikki, kehotietoisuus- ja tietoisuustaitotyöskentely, liikeimprovisaatio, rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoitukset.

 

Liikekokemuksia voidaan reflektoida juttelemalla tai piirtämällä. Toisen liikkeen peilaaminen ja arvostava kosketus ovat ryhmässä tärkeitä elementtejä.