Tanssi-liiketerapia

 

Aina ei löydy heti oikeita sanoja mutta liikkeellä ja kehollisesti itsensä ilmaisu on myös yksi tärkeä mahdollisuus, sanat voivat löytyä myöhemmin, jos se on tarpeellista.

 

Tanssi-liiketerapia tarjoaa liikkeen tutkimisen kautta monia mahdollisuuksia tunnetietoisuuden lisäämiseen ja tunteiden säätelyn kehittämiseen. Sitä voidaan hyödyntää sekä kuntoutusmuotona että hyvinvointia, kehittymistä ja oppimista tukevassa työskentelyssä.

 

Tanssi-liiketerapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Terapiaa voidaan toteuttaa myös lapsi-vanhempi pareille tai perheille. Sitä voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena. Yksilöterapiahinta 50 €/h ja 5 kerran tutustumisjakso yksilöterapiaan 200 €.

 

Tanssi-liiketerapia ei edellytä asiakkaalta liikkeen tai tanssin erityisosaamista.

 

Ohjaaja Marianne Virtanen opiskelee parhaillaan tanssi-liiketerapian ammatillisia opintoja ja valmistuu joulukuussa 2020.

Lapsi-vanhempi tanssi-liiketerapiaryhmät syksyllä 2019

 

Premiuksessa alkaa syksyllä tanssi-liiketerapeuttiset ryhmät lapsille ja heidän vanhemmilleen. Ryhmässä toimitaan vanhempi-lapsi pareina. Ryhmään otetaan maksimissaan 5 paria. Ryhmää ohjaa psykofyysinen fysioterapeutti Marianne Virtanen, joka on aiemmin käynyt tanssi-liiketerapian perusopinnot ja on nyt opiskellut 1,5 vuotta ammattiopintoja. Toisena ohjaajana toimii toimintaterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja Milla Jylhä. Ryhmä kokoontuu Tampereen toimipisteessä.

 

Ryhmä toteutuu 6 kertaa: 28.9., 5.10., 12.10., 19.10., 9.11. ja 16.11.

4-6-vuotiaat klo 10-11

7-9-vuotiaat klo 11.30-12.30

Ryhmä on suljettu ja siihen valituille tehdään etänä alku- ja loppuhaastattelu.

Hinta: Itsemaksaville 120 €. Maksusitoumukseen liittyvät tiedustelut toimisto@premius.fi tai marianne.virtanen@premius.fi .

Paikka: Tampereen toimipiste

 

Ryhmän tavoitteet:

Päätavoite: Edistää vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta.

 

Muut tavoitteet: Kehontietoisuuden parantamisen, leikki ja luovuus apuna vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa, tunteiden tunnistaminen kehossa ja itsesäätelyn harjoittaminen.

Ryhmässä käytetään tanssi-liiketerapeuttisia menetelmiä, kuten pelit ja leikki, kehotietoisuus- ja tietoisuustaitotyöskentely, liikeimprovisaatio, rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoitukset.

 

Liikekokemuksia voidaan reflektoida juttelemalla tai piirtämällä. Toisen liikkeen peilaaminen ja arvostava kosketus ovat ryhmässä tärkeitä elementtejä.

 

Ilmoittautuminen ryhmään ja mahdolliset kysymykset s-postilla marianne.virtanen@premius.fi