Susanna Mannersuo, psykoterapeutti­

Varaa aika

Toimipiste: Tampere
kuntoutuspaikat@premius.fi

Premius Kuntoutus asiakaspalvelu
ma–pe 7.30–18.00
la 9.00–15.00
p. +358 10 292 8570

Erityispätevyydet ja kiinnostuksen kohteet

 • Kompleksinen traumatisoituminen
 • Dissosiaatiohäiriöt
 • Kehitykselliset traumat
 • Akuutit elämäntilannekriisit
 • Vanhemmuus
 • Raskaus- ja lapsivuodeaika
 • Vakavan sairastumisen aiheuttamat kriisit

Tutkinnot ja koulutukset

 • Sairaanhoitaja AMK, mielenterveys- ja päihdehoitotyö (2000)
 • Erityistason perheterapeutti, kriisi- ja traumapainotteinen (2011)
 • Emdr-terapeutti (2018)
 • Traumapsykoterapeutti, kehopainotteinen (2019)
 • Sensomotorinen psykoterapia, osa I (2022)

Olen työskennellyt yli 20 vuotta akuutin kriisihoidon ja yleissairaalapsykiatrian parissa erikoissairaanhoidossa. Asiakkaan empaattinen ja lempeän luja kohtaaminen oikea-aikaisesti ovat korostuneet omassa työssäni.

Tarjoan psykoterapiaa Kelan kuntoutuspsykoterapiana, vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena ja lyhytterapiana:

 • yksilöpsykoterapia
 • perheterapia 
 • parikäynnit

Palveluihini kuuluvat lisäksi mm. seuraavat:

 • Emdr (Käypä hoito -suositusten mukainen hoito ptsd-hoidossa)
 • Sensomotorinen psykoterapia osana muuta hoitoa
 • Työnohjaus yksilöille tai ryhmille
 • Koulutus
 • Akuutti kriisityö

Palvelua tarjoan pääsääntöisesti aikuisille, mutta Kelan palveluntuottajana myös nuorille.

Perhekeskeinen ajattelutapa on osa työtäni; se, mistä tulemme, vaikuttaa siihen mitä olemme tänään. Perheterapiaa olen tehnyt vuodesta 2011 lähtien. Erityisesti vanhemman tai lapsen vakava sairastuminen ja kuolema ovat nousseet tärkeiksi osa-alueiksi työssäni.

Psykoterapiaa olen tehnyt vuodesta 2011 lähtien ja erityisesti tällä hetkellä työskentelen vakavasti traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa. Erityistä mielenkiintoa ja kokemusta minulle on kertynyt dissosiaatiohäiriöiden hoidosta.

Ehdottomasti tärkeä osa työskentelyäni on kehopainotteisuus, jossa syystä tai toisesta katkennutta kehon ja mielen välistä yhteyttä pyritään palauttamaan. Tähän myös kouluttaudun lisää.

Asiakastyön lisäksi koulutan ja työnohjaan. Toivon voivani jatkossa tuottaa myös nopeasti asiakkaalle saatavilla olevaa matalan kynnyksen akuuttia psyykkistä tukea.

Asiakkaan kanssa työskentelyotteeni on aktiivinen. Pyrimme yhdessä uteliaisuuden, tutkimisen ja pysähtymisen kautta luomaan tilaa syrjäytetyille muistoille, ajatuksille, tunteille ja kehoaistimuksille.

Olen rauhallinen, empaattinen ja turvalliset rajat asettava. Olen rinnallakulkija terapian mittaisella matkalla, jonka aikana tavoitellaan lisääntyvää tietoisuutta omasta itsestä, omien säätelykeinojen vahvistumista ja tietenkin matkalla kohti asiakkaan näköistä parempaa oloa.

Hinta: vastaanotto 45 min 125 €

Työskentelykielet: suomen lisäksi terapiassa on mahdollista hyödyntää englantia ja espanjaa.