Psykoterapiapalvelut

 

Psykoterapia on hoito- ja kuntoutusmenetelmä, joka perustuu keskusteluun ja toiminnallisiin menetelmiin. Psykoterapia auttaa monenlaisiin mielenterveyden ongelmiin ja psyykkiseen pahoinvointiin. Vastaanotolle voi myös hakeutua, vaikkei olisi varsinaista mielenterveysongelmaa. Psykoterapian tavoitteena voi olla muun muassa lisätä itseymmärrystä, vahvistaa mielen hyvinvointia ja joustavuutta, auttaa käsittelemään ja ymmärtämään vaikeita tunteita, sekä muuttaa itselle haitallisia ajatus- ja toimintamalleja. Psykoterapia suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja yhteistyössä.

 

Psykoterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on psykoterapeutin lisäkoulutus. Psykoterapeutin koulutus edellyttää soveltuvaa terveydenhuollon pohjakoulutusta ja aikaisempaa riittävää kliinistä työkokemusta. Se on suojattu ammattinimike, jonka käyttöoikeuden myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

 

Psykoterapiasta on apua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 

  • psykiatrinen sairaus (masennus, ahdistuneisuushäiriö tai muu mielenterveyteen ja psyykkiseen pahoinvointiin liittyvän syy)
  • psykoterapeutin vastaanotolle voi hakeutua, vaikkei olisi varsinaista mielenterveysongelmaa -> moni käykin psykoterapiassa kehittymässä, tutustumassa itseensä tai vain puhumassa neutraalille osapuolelle huolistaan ja elämäntilanteestaan

 

Kela tukee yli 16-vuotiaiden psykoterapiaa lakisääteisenä kuntoutuksena. Saadaksesi Kelan kuntoutustukea psykoterapiaan tarvitset psykiatrian erikoislääkärin b-lausunnon, jossa hän puoltaa psykoterapiaa. Lausunnon edellytyksenä on diagnoosi ja riittävä hoitosuhde. Tukea haetaan Kelasta ja sitä myönnetään tavallisesti vuodeksi kerrallaan.

 

Voit kysyä myös työpaikkasi työterveyshuollosta, kattaako työterveyssopimuksesi psykoterapiakäyntejä. Psykoterapiakäynnit voi maksaa myös itse.

 

Ennen psykoterapian aloittamista varataan tutustumiskäynti psykoterapeutille. Tutustumiskäynnin tarkoituksena on selvittää psykoterapeutin ja asiakkaan yhteensopivuutta tulevaa työskentelyä ajatellen, kartoittaa asiakkaan tilannetta, toiveita ja tavoitteita psykoterapian suhteen sekä antaa tietoa psykoterapiasta kuntoutusmuotona ja juuri tämän psykoterapeutin työskentelytavoista ja osaamisesta. Asiakas voi halutessaan käydä tutustumassa useammalla psykoterapeutilla ennen päätöstä psykoterapian aloittamisesta, ja tämä on usein suotavaakin, mutta ei pakollista. Joskus sopiva psykoterapeutti löytyy myös ensimmäiseltä tutustumiskäynniltä. Kela ei korvaa tutustumiskäyntejä, vaan asiakas maksaa ne itse ja jokaisen tutustumiskäynnin erikseen. Tutustumiskäynnin hinta on 80 e.

 

HINNASTO:

 

Tutustumiskäynti 80 €

Psykoterapiakäynti 45min 115 €

 

Psykoterapeuteille ajan voi varata joko suoraan terapeutilta tai asiakaspalvelusta. Lisätietoja antavat terapeutit.