Psykoterapeutit

Satu Heikkinen

p. 044 338 4516

satu.heikkinen@premius.fi

 

Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti, ja toiminut siinä ammatissa jo muutaman vuosikymmenen. Olen suorittanut Tampereen yliopistossa myös kliinisen ja sovelletun käyttäytymisanalyysin lisäkoulutukset. Olen työurani aikana työskennellyt eri ikäisten asiakkaiden kuntouttajana erilaisissa toimintaympäristöissä vaativasta laitoskuntoutuksesta avohuollon palveluihin. Erityisosaamiseni on neurokirjon, kehitysvammaisten, sekä päihdepsykiatrian ja kriminaalihuollon asiakkaiden kanssa työskentelystä.

 

Terapeuttina olen napakka ja tavoitesuuntautunut, mutta muokkaan työskentelyäni sen mukaan, mikä parhaiten asiakkaitani palvelee. Olen kiinnostunut sinun tarinastasi, mistä olet tähän hetkeen tullut ja minne olet matkalla. Menneisyyden ymmärtäminen on tärkeää, mutta keskityn työskentelyssäni tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Olen työssäni avoin ja läpinäkyvä, pidän tasavertaisesta työskentelytavasta. Vahvuutenani on aito halu auttaa asiakkaitani, sekä taito tietää milloin kuuntelu ja läsnäolo ovat tarpeen, ja milloin toisaalta on aktiivisen työskentelyn vuoro. Viitekehykseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia.

 

Tapaamisen aluksi vaihdamme kuulumiset ja laadimme yhdessä rungon päivän tapaamiselle. Tämän jälkeen alkaa työskentely, jossa hyödynnetään kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Menetelmät valitaan sen mukaan mikä asiakkaan tilannetta ja toiveita parhaiten palvelee. Tapaamisen lopussa sovitaan ja suunnitellaan kotiharjoittelun toteuttamista, mikäli olemme sopineet harjoittelusta myös tapaamisten ulkopuolella. Kotiharjoittelun sujuminen päivitetään aina seuraavan tapaamisen alussa.

 

Toistaiseksi ei vapaita paikkoja Kelan kuntoutuspsykoterapiaan. Yksittäisiä aikoja tai muutaman kerran käyntijaksoja voit tiedustella halutessasi suoraan terapeutilta.

Maria Kirvesniemi

maria.kirvesniemi@premius.fi

 

Olen koulutukseltani psykologi (v. 2011) ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (v. 2020, Valvira, Kela). Olen toiminut kymmenen vuotta kliinisen psykologin tehtävissä lasten ja perheiden parissa erikoissairaanhoidossa sekä perusterveydenhuollossa. Viime vuosien aikana olen työskennellyt erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden hoidossa. Täydennyskoulutusta minulla mm. neuropsykologian, autismikirjon sekä toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden alueelta.

 

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä, aktiivinen sekä tavoitesuuntautunut. Hyödynnän kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä ja työskentely on käytännönläheistä. Työssäni parasta on nähdä asiakkaiden oppivan uusia keinoja vaikeista tilanteista selviämiseen ja tunnistavan omia vahvuuksiaan.

 

Otan vastaan asiakkaita lyhyt- tai pitkäkestoiseen terapiaan (Kela) sekä teen yksittäisiä psykologin konsultaatioita ja psykologin tutkimuksia.

 

Toistaiseksi ei vapaita paikkoja Kelan kuntoutuspsykoterapiaan. Yksittäisiä aikoja tai muutaman kerran käyntijaksoja voit tiedustella halutessasi suoraan terapeutilta.

Nellystiina Vänni

p. 040 716 8675

nellystiina.vanni@premius.fi

 

Olen koulutukseltani psykologi ja valmistun kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi syksyllä 2021. Olen työskennellyt monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä ja urani aloitin aikoinaan psykiatrisessa sairaalasta. Olen työskennellyt lasten, nuorten, aikuisten ja iäkkäämpien henkilöiden kanssa muun muassa psykiatrisessa sairaalassa, avohoidossa, lastensuojelussa, neuropsykologisessa kuntoutuksessa sekä kehitysvammapuolella. Monipuolisen uran on mahdollistanut yrittäjyys sekä mielenkiinto ihmismieltä kohtaan.

 

Terapeuttina pyrin muodostamaan kokonaisuuden asiakkaani tilanteesta ja löytää tekijät, jotka ovat avainasemassa terapian kannalta ja sitä kautta tukea asiakasta eteenpäin. Työotteeni on aktiivinen ja tuottoisa, usein jopa spontaani. Ajatukseni on, että terapia on prosessi jossa asiakas määrittelee tahdin ja teemat. Minun osuuteni on viedä prosessia eteenpäin turvallisesti, ajoittain kuitenkin haasteita päin ohjaten. Uskon tasavertaisuuteen terapiassa ja pidän tärkeänä, ettei terapeutti aliarvioi asiakasta ja oleta asiakkaan ajatuksia ja ongelmia, vaan mahdollistaa jokaiselle asiakkaalleen oman terapia-asetelman ja aikataulun. Terapeuttina olen ammatillinen, inhimillinen ja eloisa.

 

Toistaiseksi ei vapaita paikkoja Kelan kuntoutuspsykoterapiaan. Yksittäisiä aikoja tai muutaman kerran käyntijaksoja voit tiedustella halutessasi suoraan terapeutilta.

Anne Sarja

p. 050 528 2752

 

Olen yhteiskuntatieteiden maisteri, psykoterapeutti, työnohjaaja, coach sekä yrittäjä. Työkokemukseni on pääosin sosiaali- ja terveysalalta, niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta. Samaan aikaan olen toiminut n. 30 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjänä. Paras opettaja on ollut elämä itsessään: olen ollut vaikeasti vammaisen läheisen omaishoitajana yli 20 vuotta.

 

Toistaiseksi ei vapaita paikkoja Kelan kuntoutuspsykoterapiaan. Yksittäisiä aikoja tai muutaman kerran käyntijaksoja voit tiedustella halutessasi suoraan terapeutilta.