PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

 

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka avulla vahvistetaan kehon ja mielen välistä yhteyttä ; mieli vaikuttaa kehoon ja keho mieleen. Näin edistetään  asiakkaan toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.

 

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on lisätä kehotietoisuutta, itsetuntemusta, tunteiden tunnistamista ja niiden vaikutusta kokonaisvointiin sekä vahvistaa psyykkisiä ja fyysisiä voimavaroja.

 

Tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa realistisesti hänen voimavaroihinsa nähden.

 

Psykofyysinen fysioterapia soveltuu ihmisille, joilla on esim.

 

 • Masennusta, uupuneisuutta tai ahdistuneisuushäiriö
 • Työuupumus
 • Syömishäiriö
 • Stressiä, jännittyneisyyttä tai unettomuutta
 • Kroonista kipua
 • Kehon hahmottamisen häiriö
 • Post-traumaattinen stressireaktio

 

 

Psykofyysisen fysioterapian tärkeimpiä työvälineitä:

 

 • hengitysharjoitukset
 • liikeharjoitukset
 • oman tilan tunnistamisharjoitukset
 • kehotietoisuusharjoitukset
 • rentoutusmenetelmät

 

 

Psykofyysistä fysioterapiaa on mahdollista toteuttaa myös ryhmämuotoisesti.

 

Premiuksessa psykofyysiseen fysioterapiaan ovat erikoistuneet  Outi Paldanius ja Irma Tähkävuori.

Uutta!

 

Tarjoamme psykofyysistä fysioterapiaa myös etävastaanotolla.

Tutustu palveluun ja varaa aikasi!