Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala ja sen avulla edistetään asiakkaan työ- ja toimintakykyä kehon ja mielen yhteyttä vahvistamalla. Ajatus psykofyysisen fysioterapian taustalla on “Sen, mitä mieli ei jaksa kantaa, keho ottaa kannettavakseen”.

 

Psykofyysinen fysioterapian avulla voidaan hoitaa stressi-, unettomuus-, ja uupumusoireita ja siitä on hyötyä myös mm. kroonisten kiputilojen, jännitystilojen, traumaattisten kokemusten ja syömishäiriöiden hoidossa.

 

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Sen avulla opetellaan kuuntelemaan kehon viestejä ja siten vahvistetaan kehon ja mielen välistä yhteyttä. Tavoitteena on lisätä kehotietoisuutta ja itsetuntemusta, vahvistaa psyykkisiä ja fyysisiä voimavaroja, opetella tunnistamaan tunteita sekä lempeää ja myötätuntoista suhdetta itseen ja omaan kehoon – Tavoitellaan siis turvassa olemista omassa kehossa.

 

Tavoitteet fysioterapiassa asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan voimavarat huomioiden. Yhteistyön lähtökohtana on se, että asiakas on oman itsensä asiantuntija ja fysioterapeutti on fysioterapian asiantuntija.

 

Työvälineitä ovat kehotietoisuus- ja kehonhallintaharjoitukset, hengitysharjoitukset, liikeharjoitukset, rentoutus-/läsnäolo-/mindfulness-harjoitukset, oman tilan/reviirin tunnistamisharjoitukset sekä hengitysharjoitukset .

 

Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös etävastaanoton kautta.