Laadukasta neurologista kuntoutusta

Neurologinen kuntoutus on Premiuksen ydin­osaamista. Fysioterapeuttien lisäksi moni­ammatilliseen tiimiimme kuuluu toiminta­terapeutteja, puheterapeutteja, psykoterapeutti ja psykologi.

Kuntoutuksessa pyritään ylläpitämään tai parantamaan asiakkaan liikunta-­, toiminta- ja kommunikaatiokykyä sekä tukemaan hänen selviytymistään arjen päivittäisissä toimissa.

Alaan erikoistunut tiimi työskentelee yhteis­työssä lapsi­- ja aikuisasiakkaiden, omaisten ja keskeisten sidos­ryhmien kanssa. Haluamme myös jatkuvasti kehittää neuro­logista kuntoutusta vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita.

Kuntoutus tapahtuu terapiatiloissa, asiakkaan toimintaympäristössä, asumisyksikössä tai hoiva­kodissa, harrastusympäristössä tai altaalla.


AVH-kuntoutus Tampere, Kangasala

AVH-kuntoutuja saa meiltä kaikki tarvitsemansa palvelut, sillä tiimiimme kuuluu useita fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja ja puheterapeutteja. Meillä on monipuolinen välineistö ja laitteisto, joihin kuuluu myös kaksi kävelyrobottia. Kävelyrobotit tekevät kävelykuntoutuksesta turvallista ja tehokasta.

Selkäydinvammakuntoutus Tampere, Kangasala

Tarjoamme laadukasta ja oikea-aikaista moniammatillista selkäydinvammakuntoutusta. Huomioimme selkäydinvamman erityispiirteet ja haasteet terapian toteutuksessa. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea mahdollisimman omatoimista ja sujuvaa arkea niin töissä, koulussa, kotona kuin harrastuksissa.

Yläraajakuntoutus Tampere

Terapialaitteisto Pablo, terapiatabletti Yeti, harjoituskeittiö sekä erilaiset taide- ja käsityömenetelmät tarjoavat paljon mahdollisuuksia käden kuntoutukseen. Lisäksi meillä on erilaisia vuodenajan mukaan vaihtuvia työpajoja. Sekä Pabloa että Yetiä voi käyttää myös kognitiivisten taitojen harjoitteluun.

Neurologinen fysioterapia Tampere, Kangasala

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on auttaa neurologisesti sairasta tai vammautunutta henkilöä saavuttamaan paras mahdollinen fyysisen toiminnan taso. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan liikunta- ja toimintakykyä sekä tukea hänen selviytymistään arjen päivittäisissä toimissa.

Lasten fysioterapia Tampere, Kangasala

Lasten fysioterapia tukee lapsen ja nuoren motorista kehitystä ja osallistumista iänmukaisiin arjen toimintoihin, kuten leikkiin, harrastuksiin tai muihin päivittäisiin toimiin. Premius Kuntoutuksen lasten fysioterapeuttien osaamiseen kuuluu muun muassa lasten neurologinen kuntoutus, kuten CP-vammat ja erilaiset lihassairaudet, lasten tuki- ja liikuntaelinvaivat, lasten reumasairaudet, lasten hengityselinsairaudet, kuten kystinen fibroosi, sekä lasten kipukuntoutus.

Kävelyrobottikuntoutus Tampere

Kävelyrobottikuntoutus soveltuu kävely- ja pystyasentoharjoitteluun monille eri asiakasryhmille. Lokomat-kävelyrobotilla saadaan oikea kävelymalli, ja laitteen avulla voi kävellä 1500-3000 askelta terapiakerralla. Kävelyrobotit soveltuvat sekä aikuisen että lapsen kuntoutukseen.

Aikuisten toimintaterapia Tampere, Kangasala

Toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä ja omatoimista suoriutumista elämän eri osa-alueilla asiakkaalle merkityksellisen toiminnan avulla. Asiakkaalle mielekkäiden ja merkityksellisten toimintojen avulla voidaan toteuttaa käden kuntoutusta, harjoitella kodin päivittäistoimintoja ja itsestä huolehtimisen taitoja.

Puheterapia Tampere, Kangasala

Puheterapeutti työskentelee lasten, nuorten ja aikuisten puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden parissa. Työnkuvaan kuuluvat myös äänenhuolto sekä syömisen ja nielemisen toiminnot. Puheterapeutti tekee moniammatillista, ohjaavaa ja konsultoivaa yhteistyötä kuntoutujan lähiympäristön kanssa.

Allasterapia Tampere, Kangasala

Allasterapia on fysioterapiaa, jota toteutetaan vedessä. Yleisiä tavoitteita ovat esimerkiksi liikkuvuuden, tasapainon ja koordinaation lisääminen, lihasvoiman ja -kestävyyden lisääminen, aerobisen kapasiteetin parantaminen, kävelyn tukeminen ja stressin vähentäminen. Vesi kannattelee kuntoutujaa, jolloin hän voi toimia ja liikkua itsenäisemmin kuin kuivalla maalla.

Koira-avusteinen fysioterapia, Tampere

Koira-avusteisesti työskennellessä ilmapiiri on rennompi, hankalammatkin tehtävät helpompia toteuttaa ja keskustelu avoimempaa. ​Koiran kanssa työskennellessä fysioterapia on motivoivaa vaikeasta aiheesta huolimatta ja kuntoutuja saa onnistumisen kokemuksia. ​Kaksi Premiuksen fysioterapeuttia työskentelee tällä hetkellä koira-avusteisesti.

Miten neurologiseen kuntoutukseen?

Neurologiseen kuntoutukseen voi tulla

  • Kelan maksusitoumuksella
  • kunnan, kaupungin tai hyvinvointialueen myöntämällä palvelusetelillä tai maksusitoumuksella
  • vakuutusyhtiön maksusitoumuksella
  • itse maksaen.

Premius Kuntoutus on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Neurologiseen kuntoutukseenvoi tulla myös omakustanteisesti tai lääkärin lähetteellä. Tarjoamme esimerkiksi robotisoituun kävelyharjoitteluun 1­-3 kerran arviointikäyntejä, jolloin testataan robotisoidun kävelykuntoutuksen soveltuvuutta ja hyötyjä yksilöllisesti.

Kysy lisää

Asiakaspalvelumme auttaa puhelimitse tai sähköpostitse:

010 292 8570
kuntoutuspaikat@premius.fi

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Tämä palvelu on saatavilla seuraavissa toimipisteissämme