Lasten ja nuorten toimintaterapia

Tiedustele asiakaspaikkoja

Toimintaterapia vahvistaa lapsen ja nuoren taitoja ja valmiuksia

Toimintaterapiassa vahvistetaan lapsen tai nuoren taitoja suoriutua mahdollisimman itsenäisesti omassa arjessaan. Terapiamenetelmät valitaan yksilöllisesti muun muassa asiakkaan tavoitteiden ja terapian toteutuspaikan mukaan.

Premius Kuntoutus tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita toimintaterapiapalveluita kaikenikäisille. Aikuisille suunnatusta toimintaterapiasta voit lukea lisää aikuisten toimintaterapia -sivulta.

Mitä toimintaterapia on?

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutussuhteeseen sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Toimintaterapian tavoitteet laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi arjen päivittäisiä toimintoja, leikkiä ja luovia toimintoja.

Toimintaterapiaa on mahdollista toteuttaa vastaanottokäynteinä Tampereella tai Kangasalla sekä käynteinä asiakkaan toimintaympäristössä, kuten kotona tai koululla, Pirkanmaan alueella.

Esteettömistä vastaanottotiloistamme löytyy tiloja pöytätason työskentelyyn, kädentaitojen harjoitteluun, luovien toimintojen harjoitteluun ja keittiötoimintoihin. Toimipisteessä on lisäksi neljä monipuolisesti varustettua toimintaterapiasalia. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista.

Millaista lasten ja nuorten toimintaterapia on käytännössä?

Lasten toimintaterapiassa tuetaan lapsen ja nuoren osallistumista iänmukaisiin toimintakokonaisuuksiin, kuten leikkiin, harrastuksiin, koulunkäyntiin tai itsestä huolehtimiseen.

Menetelmiä voivat olla esimerkiksi

 • leikit ja pelit 
 • liikuntatehtävät 
 • keittiötoiminnot 
 • luovat menetelmät 
 • asiointi ja ympäristössä liikkuminen 
 • tehtävätyöskentely koulussa 
 • tukilapsen kanssa työskentely
 • sensorisen integraation välineet
 • apuvälineiden käytön harjoittelu.

Tavoitteet kuntoutukselle laaditaan yhdessä lapsen, huoltajien ja lähiympäristön kanssa. Toimintaterapia toteutuu lapsen kuntoutussuunnitelman mukaisesti vastaanotolla tai kotikäynteinä lapsen arkiympäristössä.

Lapsen lähiyhteisön ohjaus ja neuvonta ovat tärkeä osa terapiaa. Lasten ja nuorten toimintaterapiakuntoutus voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena.

Milloin toimintaterapiaa tarvitaan?

Toimintaterapiasta on lapselle tai nuorelle hyötyä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • haasteet arjen toiminnoissa, kuten pukemisessa ja ruokailussa
 • kehityksen viive tai kehityshäiriö 
 • haasteet liikkumisessa tai hienomotoriikassa
 • keskittymisen pulmat
 • tunnesäätelyn ja käyttäytymisen haasteet
 • aistikäsittelyyn liittyvät haasteet, kuten ylireagointi aistimuksille
 • ohjeiden mukaan toimiminen
 • leikkitaitojen ja kaveritaitojen haasteet.

Toimintaterapian arviointijaksot

Premius Kuntoutus tarjoaa toimintaterapian arviointijaksoja, jotka ovat yleensä noin 3-5 käyntikerran mittaisia. Yksi käyntikerta on 60 minuuttia. Toimintaterapia-arvioon ohjaudutaan useimmiten kunnan palvelusetelillä tai maksusitoumuksella, vakuutusyhtiön kautta tai itse maksaen.

Toimintaterapia-arvioinnissa arvioidaan lapsen taitoja, toimintakykyä ja suoriutumista arjen toiminnoista. Arviointijaksolla terapeutti arvioi lapsen vahvuuksia ja haasteita haastattelun ja havainnoinnin avulla. Toimintaterapian testeillä voidaan arvioida muun muassa lapsen motorisia taitoja, hahmottamista, toiminnanohjailun taitoja tai leikkitaitoja.

Arviointijakson lopussa toimintaterapeutti kirjoittaa toimintaterapialausunnon ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa jatkokuntoutukseen. 

Lasten ja nuorten ryhmätoimintaterapia

Premius kuntoutus järjestää tarpeen mukaan myös ryhmätoimintaterapiaa. Ryhmien alkamisesta tiedotamme erikseen verkkosivuillamme.

Ryhmään voivat hakea mukaan lapset tai nuoret, joilla on kuntoutussuunnitelmassa suositus ryhmätoimintaterapiasta. Ryhmätoimintaterapiaan tarvitaan Kelan maksusitoumus tai sairaanhoitopiirin tai hyvinvointialueen palveluseteli tai oman kunnan maksusitoumus.

Ryhmäläisiä on yleensä 4⎼6. Ryhmälle määritellään yhteinen suunta antava tavoite, ja sen lisäksi jokaisella ryhmäläisellä on oma yksilöllinen tavoite. Jos esimerkiksi ryhmän tavoite on sosiaalisten taitojen vahvistuminen, lapsen oma tavoite voi olla se, että hän pystyy leikkimään kahden leikkikaverin kanssa yhteisleikkiä.

Lasten toimintaterapiassa harjoitellaan taitoja leikin avulla.

Miten lasten ja nuorten toimintaterapiaan?

Toimintaterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen yleisimmin maksusitoumuksella tai palvelusetelillä, jossa maksajana voi olla esimerkiksi

 • Kela
 • vakuutusyhtiö
 • kunta, kaupunki tai kuntayhtymä
 • sairaanhoitopiiri tai hyvinvointialue.

Premius Kuntoutus on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Lisätiedot ja asiakaspaikkojen tiedustelu

Mikäli puheluusi ei juuri sillä hetkellä päästä vastaamaan, voit pyytää tiiminvetäjää soittamaan sinulle takaisin jättämällä viestin vastaajaan tai lähettämällä tekstiviestin tai sähköpostia.

Lasten toimintaterapian tiiminvetäjän sijainen Laura Hakola, p. 050 467 9729 tai laura.hakola@premius.fi.

Toimintaterapian hinta itsemaksavalle asiakkaalle

Toimintaterapia 45 min63,20 €
Toimintaterapia 60 min83,60 €
Toimintaterapia 90 min105,10 €
Toimintaterapian etävastaanotto, avustajan tai lähiomaisen ohjaus, verkostopalaverit 45 min63,20 €
Toimintaterapian etävastaanotto, avustajan tai lähiomaisen ohjaus, verkostopalaverit 60 min83,60 €
Toimintaterapialausunto 45 min              63,20 € 
+ 50 % vastaanottokäynnin hinnasta, kun edestakainen matka on enintään 30 km Tampereen / Kangasalan toimipisteestä
+ 75 % vastaanottokäynnin hinnasta, kun edestakainen matka on enintään 60 km Tampereen / Kangasalan toimipisteestä
+ 100 % vastaanottokäynnin hinnasta, kun edestakainen matka on yli 60 km Tampereen / Kangasalan toimipisteestä

Haluatko tietää lisää?

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä

Tämä palvelu on saatavilla seuraavissa toimipisteissämme