Päiväkuntoutus

 

Tervetuloa päivä-kuntoutukseen Premius Pikonlinnaan

 

Päiväkuntoutus on yksi tarjoamistamme yksilöllisistä kuntoutusmuodoista Premius Pikonlinnan toimitiloissa. Aikuisille tarkoitettu avokuntoutuspalvelu sisältää vähintään kahta eri yksilöterapiaa, sekä muuta täydentävää, asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan sopivaa aktiviteettia. Päivään voi kuulua esimerkiksi yksilöterapiaa fysio-ja toimintaterapian muodossa ja tämän lisäksi muun terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamaa koulutusta. Toiminnallinen kuntoutusohjelma rakennetaan siten, että se tukee kuntoutujan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista. Tarjoamme päiväkuntoutujillemme ateriat, lepohuoneen rauhan sekä kuntosalin vapaan käytön.

Päiväkuntoutuksen tavoitteet:

 

  • vahvistaa kuntoutujan omatoimisuutta ja osallistumista
  • vahvistaa kuntoutujan itsenäistä selviytymistä omassa ympäristössä
  • estää syrjäytymistä hyödyntämällä kuntoutuksen monialaisuutta, ryhmämuotoisuutta ja vertaistukea.

 

Omaisen rooli päiväkuntoutuksessa:

 

Päiväkuntoutuksessa terapeutti tekee aktiivisesti yhteistyötä myös kuntoutujan omaisen/läheisen ja tarvittaessa muun kuntoutujan lähiverkoston kanssa. Omainen/ läheinen voi osallistua kuntoutujan yksilöterapiaan ja saada ohjausta mm. kuntoutusta tukevien harjoitteiden ja opeteltavien tai opittujen toimintatapojen toteuttamiseen myös kuntoutujan arjessa.

 

Hae päiväkuntoutukseen

 

Voit hakea Premiuksen päiväkuntoutukseen Kelan, vakuutusyhtiöiden ja perusterveydenhuollon maksusitoumuksella tai itsemaksava asiakkaana.

 

Voit hakea Kelan kustantamaan päiväkuntoutukseen lomakkeella 104, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärisi kirjoittama kuntoutumissuunnitelma.

 

Lisätiedot kuntoutuskoordinaattori Johanna Koivistolta:

 

Puh: 010 2928 570
Sähköposti: johanna.koivisto@premius.fi