Oma väylä -kuntoutus

 

Oma väylä on moniammatillista kuntoutusta neuropsykiatrisen diagnoosin saaneelle 16–29-vuotiaalle asiakkaalle. Oma väylä on ammattilaisten erilaista osaamista ja näkökulmia yhdistävää moniammatillista yhteistyötä. Kuntoutuksen kesto on 1–3 vuotta ja se on Kelan kustantamaa.

 

Oma väylä -kuntoutukseen voi hakeutua, jos henkilöllä on:

 

  • Autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
  • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD)

 

Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö tarvitsee neuropsykiatrisen häiriön vuoksi tukea johonkin seuraavista:

 

  • Opintojen käynnistymisessä
  • Opintojen jatkamisessa ja loppuun saattamisessa tai työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä
  • Sosiaalisten taitojen vahvistamisessa
  • Arjenhallinnan taitojen kehittämisessä

 

Oma väylä on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin.

 

Kuntoutuksen tavoitteet

 

Oma väylä -kuntoutuksen tarkoitus on, että asiakas saa vahvistusta opiskeluun ja työelämään liittyviin valmiuksiin ja taitoihin sekä ohjausta ja harjoitusta arjenhallintataitoihin. Lisäksi tapaamisissa tuetaan sosiaalisten taitojen vahvistumista.

 

Kuntoutuksen toteutus

 

Kuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmätapaamisia. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu psykologi sekä työpari. Tiimi vastaa kaikista kuntoutuskokonaisuuteen liittyvistä osa-alueiden toteutumisista. Ammattilaiset osallistuvat tapaamisiin asiakkaan kuntoutustarpeen ja elämäntilanteen vaatimalla tavalla.

 

Oma väylä -kuntoutukseen hakeminen

 

Kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU132. Tarkemmat ohjeet ja lisätietoja täällä.

Lisätietoja saat myös asiakaspalvelustamme 010 2928 570 tai toimisto@premius.fi.