Nuotti-valmennus

 

Nuotti-valmennus on Kelan kustantamaa matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta 16-29-vuotiaalle nuorelle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentynyt toimintakyky estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua, opiskelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä. Nuori ei yksin kykene tai ei ole motivoitunut suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin ja luomaan tavoitteita tulevaisuudelle.

 

Nuotti-valmennuksen tarkoitus on, että nuoren käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan. Valmennuksen toteuttaa henkilökohtainen valmentaja yhdessä nuoren kanssa.

 

Nuotti-valmennuksessa edistetään ja vahvistetaan verkostoyhteistyötä. Verkostotyön avulla yhdistetään nuoren kanssa toimivien tahojen asiantuntemus, se mahdollistaa tarpeellisten tietojen vaihdon ja nuoren kokonaistilanteen hahmottamisen.

 

Nuotti-valmennukseen hakeminen

 

Nuotti-valmennukseen pääseminen on helppoa. Nuori itse tai nuoren läheinen voi ottaa suoraan yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle. Myös nuoren kanssa työskentelevä yhteistyötaho voi ottaa yhteyttä Kelaan.

 

Valmennuksen toteutus

 

Nuori saa valmennuksesta kirjallisen päätöksen postitse ja valmentaja ottaa yhteyttä nuoreen sopiakseen ensimmäisen tapaamisen.  Nuotti-valmennus koostuu käyntikerroista, jotka toteutetaan henkilökohtaisen valmentajan ja nuoren välisinä tapaamisina. Valmennus toteutetaan enintään 10 kuukauden aikana sen käynnistymisestä. Valmentaja ja nuori tapaavat pääasiassa nuoren arkiympäristössä.
Kela myöntää nuorelle 20 x 60 minuutin tapaamista, josta valmennuksena toteutetaan nuoren tarvitsema määrä.

 

HUOM! Korona-epidemian aikana Nuotti-valmennukset järjestetään Kelan suosituksen mukaisesti ensisijaisesti etäkuntoutuksena. Valmennus voidaan toteuttaa poikkeuksellisesti myös puhelinyhteydellä. Puhelinyhteyden tietosuoja ei kuitenkaan ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä.

 

 

Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme 010 2928 570 tai toimisto@premius.fi. Tutustu myös kela.fi.

Nuotti-valmentajamme

Reetta Salminen

Pirkanmaa

 

Olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sosiaalityöntekijä ja ympäristösuunnittelija. Teen tällä hetkellä Nuotti-valmennusten lisäksi ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin työtä ja vedän voimavarakursseja. Sosiaalityöntekijänä ja nyt terapeuttina olen toiminut viimeiset kymmenen vuotta. Viimeksi olen työskennellyt vuosia nuorten asumisneuvojana Tampereella sekä työllistymisen monialaisissa palveluissa. Nuotti-valmentajana olen lämmin, rehellinen ja näen asiakkaissa voimavaroja ja kyvykkyyttä. Harrastan vapaa-ajallani mm. joogaa, retkeilyä ja erilaisia itsekehittämisen kursseja ja ammennan harrastuksistani ideoita ja virikkeitä myös työhöni.

Mikko Niemi

Pirkanmaa

 

Olen pohjakoulutukseltani sosionomi (2012). Tällä hetkellä opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja valmistun vuonna 2021. Sosiaalialan työkokemusta minulla on 10 vuoden ajalta. Olen työskennellyt 6 vuoden ajan nuorisotyön eri alueilla mm. etsivä- ja erityisnuoristyössä, joten nuorten maailmassa eläminen on minulle tuttua. Lisäksi minulla on kokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä sekä psykiatrisen puolen työskentelystä. Vapaa-aikaani tykkään viettää urheillen ja urheilua seuraten.

Aila Hyvönen

Pirkanmaa

 

Minulla on pitkä työkokemus sosiaalialalta. Olen työskennellyt mm. perhekuntoutuksessa ja kotiin tehtävässä ohjaustyössä. Eritysosaamista minulla on perheistä, joissa on pieniä lapsia.

Peruskoulutukseltani olen sosiaalikasvattaja. Lisäksi olen suorittanut lastensuojelun- ja perhetyön opintoja sekä psykiatrisen hoitotyön eat:n. Tällä hetkellä opiskelen ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.