Mitä on paras kuntoutumiskokemus?

 

Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen kuntoutumiskokemuksen. Olemme kiteyttäneet palvelulupauksemme neljään teemaan:

Laadukkuus

 

Laadukkaan palvelun tuntee.

Käynnilläsi huomaat sen terapeutin ammattitaidosta, kuntoutumisesi johdonmukaisesta etenemisestä sekä turvallisesta ja esteettömästä ympäristöstä.  Asiakastapaamisten ohessa jatkokoulutamme jatkuvasti henkilöstöämme, pidämme huolta, että työmme vastaa yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi Kelan määrittämiä standardeja ja osallistumme sisäisiin ja ulkoisiin auditointeihin.

 

Koska kyse on Sinun kuntoutumisestasi, olemme nostaneet asiakastietoturvallisuuden yhdeksi tärkeimmistä prioriteeteistamme. Molempiin toimipisteisiin nimetyt vastaavat henkilöt seuraavat jatkuvasti tietosuojan toteutumista, jonka lisäksi hyödynnämme uusimman teknologian tuomia mahdollisuuksia turvalliseen datankäsittelyyn.

 

 

Yksilöllisyys

 

Mielestämme kuntoutus ei ole muusta elämästä irrallinen käynti vastaanotolla. Jotta voimme antaa sinulle parasta mahdollista palvelua, haluamme tuntea sinut ja arkesi – sillä tässä ympäristössä näkyy parhaiten mitä kuntoutukselta edellytetään ja miten siinä on onnistuttu.

 

Asiakasohjausryhmämme tutustuu jokaiseen uuteen asiakkaaseemme ja määrittelee hänelle parhaiten sopivan ammattilaisen sekä tarvittaessa tiimin.  Oma terapeuttisi tutustuu taustatietoihisi sekä tämän hetkiseen tilanteeseen ja rohkaisee sinua kertomaan avoimesti toiveistasi. Näin saadaan hyvä pohja yhteisille tavoitteille, jonka eteen asiakas ja ammattilainen sitoutuvat tekemään töitä.

 

Yksilöllinen palvelu on tutustumisen lisäksi luottamusta, joka syntyy aidosta läsnäolosta, keskittymisestä ja asiantuntemuksesta. Vastuuterapeuttisi auttaa sinua myös löytämään omat voimavarasi, jotka tukevat kuntoutumispolkuasi.

                      

 

Mitattavuus

 

Kuntoutuksen tavoitteet määritellään aina asiakaskohtaisesti ja yksilöllisesti vastaamaan asiakkaan arjen haasteisiin. Tavoitteiden määrittely tehdään yhteistyössä asiakkaan ja terapeutin kesken. Keskiössä on asiakkaan oma arki ja arjesta selviytyminen. Arjen haasteiden määrittely on usein helppoa, mutta niiden muuttaminen mitattavissa olevaksi tavoitteeksi on usein haastavaa. Tässä auttaa esim. Omat tavoitteeni-lomake (entinen GAS), mihin asiakas määrittelee terapeutin avulla kuntoutuksensa tavoitteet.

 

Lisäksi käytössämme on standardoidut toimintakyvyn arviointiin käytettävät testit, joita laaturyhmämme on eri lähteistä arvioinut ja valinnut niistä luotettavimmat ja asiakasryhmillemme sopivimmat. Standardoitujen testien avulla toimintakykyä ja sen muutoksia voidaan tarkastella tarkemmin.

 

Mitattavuus auttaa sekä asiakasta, että terapeuttia havaitsemaan muutokset toimintakyvyssä ja näin myös arvioimaan kuntoutuksen vaikuttavuutta.

 

 

Moniammatillisuus

 

Kun saman katon alta löytyy monen eri erikoistumisalan ammattilaisia, säästämme asiakkaamme aikaa ja saavutamme nopeammin asetetut tavoitteet. Moniammatillinen työote tarkoittaa muun muassa tiimiläistemme mahdollisuutta konsultoida toinen toisiaan akuuteissakin tilanteissa, aikaa säästäen ja asiakkaidemme eduksi.

 

Tervetuloa koko tiimin palveltavaksi!

 

Voit tutustua ammattilaisiimme tarkemmin täällä