Milla Jylhä, toimintaterapeutti

Vanhempainvapaalla

Toimintaterapeutti Milla Jylhä

Yhteystiedot ja asiakaspaikkojen tiedustelu

Toimipiste: Tampere
p. 050 338 3272
milla.jylha@premius.fi

Tiedustele lasten toimintaterapian asiakaspaikkoja Pirkanmaalla:

Laura Hakola
lasten toimintaterapian tiiminvetäjä, toimintaterapeutti
p. 050 467 9729
laura.hakola@premius.fi

Erityispätevyydet ja kiinnostuksen kohteet

 • Lasten neurokirjo (ADHD, autismin kirjo, Touretten oireyhtymä)
 • Lasten ahdistuneisuus ja masennus, valikoiva puhumattomuus
 • Tunnetaitojen vahvistaminen 
 • Ryhmätoimintaterapia 
 • Lähiverkoston ohjaus

Tutkinnot ja koulutukset

 • Toimintaterapeutti (2014)
 • Toimintaterapeutti YAMK (valmistuminen 2025)
 • Käden kuntoutuksen syventävät opinnot (2015)
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2019)
 • Kognitiiviset teoriat lasten ja nuorten toimintaterapiassa (2014)
 • Sensorinen integraatio ja luova liikunta lasten terapiassa (2017)
 • RALLA-leikinarviointikoulutus (2018)
 • Zones of Regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena (2018)
 • Pivotal Response Training (PRT) autismikirjon kuntoutuksessa (2020)
 • Aistimodulaatio (2021)
 • Kuormituksesta tasapainoon -koulutus (2022)
 • Valikoiva puhumattomuus ja puherohkeuden vahvistaminen (2023-24)
 • MAPA-menetelmäkoulutus aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen (2022)
 • sekä lukuisia muita lasten kuntoutuksen täydennyskoulutuksia.

Olen koulutukseltani toimintaterapeutti (JAMK 2014) ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2019).

Työskentelen lasten toimintaterapeuttina Tampereella ja lähialueilla. Viime vuosina olen syventynyt erityisesti lastenpsykiatristen ja neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn: osaamisalueitani ovat erityisesti sosiaalisten taitojen, vireystilan säätelyn, tunnetaitojen ja käyttäytymisen säätelyn taitojen vahvistaminen. Asetun mielelläni pohtimaan lapsen ja tämän lähiaikuisten kanssa apukeinoja arjen tilanteisiin. Terapeuttina olen lempeä ja jämäkkä. Terapiassa hyödynnän mielelläni lapsen omia mielenkiinnon kohteita ja erilaisia toimintaympäristöjä.

Toimin Premiuksessa myös lasten toimintaterapian tiiminvetäjänä. Vastaan esimerkiksi uusiin asiakaspaikkakyselyihin ja muihin lasten toimintaterapiaan liittyviin kysymyksiin. Lisäksi ohjaan ja mentoroin lasten toimintaterapeutteja erilaisissa työarkeen ja terapiatyöhön liittyvissä asioissa. Tällä hetkellä olen vanhempainvapaalla ja sijaisenani toimii Laura Hakola.

Työskentelykielet: suomi, englanti