Milla Jylhä, toimintaterapeutti

Lasten toimintaterapian tiiminvetäjä

Toimintaterapeutti Milla Jylhä

Yhteystiedot ja asiakaspaikkojen tiedustelu

Toimipiste: Tampere
p. 050 338 3272
milla.jylha@premius.fi

Premius Kuntoutuksen lasten toimintaterapian asiakaspaikkoja voi tiedustella Millalta sähköpostitse.

Erityispätevyydet ja kiinnostuksen kohteet

  • Autismin kirjon kuntoutus
  • Leikin arviointi

Tutkinnot ja koulutukset

  • Toimintaterapeutti (2014)
  • Käden kuntoutuksen syventävät opinnot (2015)
  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2019)
  • Kognitiiviset teoriat lasten ja nuorten toimintaterapiassa (2014)
  • Sherborne-liikunnan peruskurssi (2017)
  • Sensorinen integraatio ja luova liikunta (2017)
  • RALLA-leikinarviointikoulutus (2018)
  • Zones of Regulation -menetelmäkoulutus (2018)
  • Turvallisuuskoulutus (2018)
  • Tartu toimeen -toiminnanohjauksen koulutus (2019)
  • Pivotal Response Training (PRT) autismikirjon kuntoutuksessa (2020)
  • Teletherapy and Coaching (2020)
  • Haastavan käytöksen kohtaaminen alakoulussa (2020)
  • Aistimodulaatio (2021)
  • Motivaation merkitys kuntoutusprosesseissa (2021)
  • Keinoja työssä jaksamiseen (2021)

Toteutan lasten ja nuorten yksilö- ja ryhmätoimintaterapiaa sekä vastaanotolla että koti- ja koulukäynteinä Pirkanmaalla. Lisäksi toimin Premiuksella lasten toimintaterapian tiiminvetäjänä. Vastaan mielelläni lasten toimintaterapiaan liittyviin kysymyksiin ja asiakaspaikkakyselyihin.

Olen toiminut laajasti eri asiakasryhmien parissa, mutta viime vuosina olen syventynyt erityisesti lastenpsykiatristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Toimintaterapiassa voimme harjoitella esimerkiksi tunnesäätelyä, leikkiä, keskittymisen taitoja tai kaveritaitoja yhdessä lapsen ja tämän lähiverkoston kanssa turvallisessa ilmapiirissä.

Koulutukseltani olen toimintaterapeutti (JAMK 2014) ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2019). Olen suorittanut myös käden kuntoutuksen syventävät opinnot ja useampia lyhyempiä koulutuksia liittyen mm. autismin kirjon kuntoutukseen, leikin arviointiin ja kognitiivisen viitekehyksen käyttöön toimintaterapiassa.

Työskentelykielet: suomi, englanti