Milla Forssén

Toimintaterapeutti

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Helsingin Metropolia ammattikorkeakoulusta vuonna 2014. Aikaisemmin olen opiskellut myös lähihoitajaksi. Kummassakin ammatissa olen kerryttänyt työkokemusta etenkin lasten kanssa työskentelystä, mutta olen työskennellyt myös kehitysvammahuollossa ja ikäihmisten parissa. Toimintaterapeuttina olen toteuttanut yksilö- ja ryhmäterapioita sekä tehnyt arviointi-, ohjaus- ja verkostotyötä.
 
Lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä pidän erityisen tärkeänä asiakkaan aitoa kohtaamista ja läsnäoloa sekä yhteistyön tekemistä. Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioin jokaisen lapsen ja tämän lähipiirin tarpeet ja toiveet. Hyvä vuorovaikutussuhde ja tavoitteidenasettelu ovat perusta toimivalle terapialle.

Anna palautetta Millalle

Palautteesi:*

 

Palaute koskee:

ToimintaterapiaaKoulutustaKonsultaatiotaMuuta, mitä?