Merja Koskensalo, fysioterapeutti

Varaa aika

Toimipiste: Tampere
p. 050 534 2583
merja.koskensalo@premius.fi

Premius Kuntoutus asiakaspalvelu
ma–pe 7.30–18.00
la 9.00–15.00
p. +358 10 292 8570

Erityispätevyydet ja kiinnostuksen kohteet

 • Psykofyysinen fysioterapia (nuoret ja aikuiset)
 • Fysioterapia ahdistuneisuushäiriöiden, stressi- ja uupumusoireistojen, masennuksen sekä psyykkisen trauman aiheuttaman kehollisen oireilun hoidossa
 • Kouluttaminen

Tutkinnot ja koulutukset

 • Kuntoutuksen ohjaaja AMK (2001)
 • Fysioterapeutti AMK (2011)
 • Fysioterapeutti YAMK (2022)
 • Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot 30 op (2015)
 • Basic Body Awareness Therapy BBAT I ja II (2018)
 • Tanssi-liiketerapian erikoistumisopinnot I (2022)
 • Resource Oriented Body Examination ROBE perusteet (2023)
 • Sensomotorinen psykoterapia 1-taso, traumatyöskentely (2024)

Olen työskennellyt vuodesta 2002 pääosin mielenterveyskuntoutustyössä sekä yhdistyksissä, että yksityissektorilla. Laaja-alaisesta koulutuksesta ja työkokemuksestani johtuen näkökulmani kuntoutustyöhön on kokonaisvaltainen ja monialainen. Työskentelyotteeni on asiakaslähtöinen ja voimavarakeskeinen tarkoittaen terapiatyön sisältöjen ja tavoitteiden määräytymistä aina yksilöllisesti asiakkaan omista arjen tarpeista ja voimavaroista käsin.

Toimintakykyä ja pystyvyyden tunnetta arjessa tuetaan ja vahvistetaan vastaanotollani ensisijaisesti kokemuksellisen, kehollisen harjoittelun sekä itseymmärrystä vahvistavan psykoedukaation ja reflektiivisen työskentelyn avulla. Kokemuksellinen harjoittelu voi asiakkaan voimavaroista, tarpeista ja tavoitteista riippuen pitää sisällään niin kehotuntoa aktivoivaa ja autonomisen hermoston vireystilaa tasapainottavaa passiivista liikettä ja manuaalista fasilitointia kuin aktiivisia havainnointi-, aisti-, asento-, liike- ja hengitysharjoituksia. Oleellista on kokemus työskentelystä turvallisessa tilassa ja ohjauksessa omia ilmaisun ja säätelyn taitoja vähitellen myös terapiatilojen ulkopuolella tutkien ja vahvistaen.

Työskentelen sekä nuorten että aikuisten kanssa ja otan vastaan myös klo 16 jälkeen.

Työskentelykielet: suomi, englanti