Marianne Virtanen

Fysioterapeutti

Olen erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan ja käynyt neurologisen fysioterapian täydennyskoulutuksen sekä tanssi- ja liiketerapian perusopinnot. Työskentelen Tampellan toimipisteessä ja aiemmin olen työskennellyt terveyskeskuksessa, erikoissairaanhoidossa psykiatrian puolella sekä yksityisellä sektorilla.

 

Työni tärkeimmiksi osa-alueiksi on muodostunut ihmisen kohtaaminen, motivointi ja kehon ja mielen välinen yhteys. Minulla on osaamista mm. kehollisten ahdistuksensäätelyn keinojen sekä rentoutumiskeinojen ohjauksesta ja kehonkuva- ja kehontietoisuusharjoittelusta. Tärkeänä koen, että fysioterapiasta olisi siirtynyt aina jotain asiakkaan omaan arkeen.