Kirsi Tuomi, fysioterapeutti

Varaa aika

Toimipiste: Tampere
kirsi.tuomi@premius.fi

Premius Kuntoutus asiakaspalvelu
ma–pe 7.30–18.00
la 9.00–15.00
p. +358 10 292 8570

Erityispätevyydet ja kiinnostuksen kohteet

 • Neuromonimuotoisuus
 • Ahdistus, masennus
 • Syömishäiriö, kehonkuvan häiriöt
 • Luovien menetelmien hyödyntäminen
 • Itseilmaisun ja sosiaalisten tilanteiden haasteet
 • Tunneilmaisu ja itsesäätelyn harjoitteleminen
 • Kehollisen turvallisuudentunteen vahvistuminen

Tutkinnot ja koulutukset

 • Fysioterapeutti (2007)
 • Psykofyysinen fysioterapia (2016)
 • Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena (2015)
 • ROBE: norjalainen psykomotorinen fysioterapia – Voimavarasuuntainen kehontutkimus ja fysioterapia (2015)
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2018)
 • Tanssi- liiketerapian erikoistumisopinnot1 ( 2019)
 • Trauma kehossa ja keho trauman hoidossa (2021)
 • Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja (2023)
 • Zones of regulation
 • Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset
 • Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaukutuksen tukeminen autismikirjossa

Työskentelen psykofyysisenä fysioterapeuttina lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Asiakkaillani on useimmiten ahdistuneisuutta, mielialaoireita, jokin neuropsykiatrinen oirekuva, kehosuhteen haasteita, syömishäiriö, vaikeuksia itsesäätelyssä tai itseilmaisussa, itsen rauhoittamisessa tai turvallisuudentunteen kokemisessa.

Pyrin luontevaan ja yhdenvertaiseen vuorovaikutukseen, jossa asiakkaan on mahdollista tulla nähdyksi omana itsenään, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kokea olevansa hyväksytty juuri sellaisena kuin on. Asiakkaan mielenkiinnon kohteita ja ideoita hyödyntämällä yhteys, motivoituminen ja kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista mahdollistuvat. Asiakkaan kehotietoisuuden herääminen ja vahvistuminen lisäävät itsesäätelytaitoja ja turvallisuuden kokemusta arjessa.

Käytän mielelläni erilaisia luovia liikkumisen ja toiminnan tapoja vuorovaikutuksen, kehosuhteen ja kehontuntemuksen vahvistumiseen. Asiakkaan omia ideoita kuulemalla löytyy yhteistyönä toimivimmat keinot omaan arkeen.

Pyrin viemään vastaanotolla harjoiteltuja asioita käytäntöön ja sisällytän mielelläni asiakkaan kanssa harjoituksia myös arjen tilanteisiin (mm. liikuntakokeilut, kaupunkiympäristö, asioinnit). Terapeuttina koen olevani välitön ja avarakatseinen.

Työskentelykielet: suomi, englanti