p. 050 3238162

Premius Kuntoutus asiakaspalvelu klo 8-16, p. 010 2928 570

kaisu.nurminen@premius.fi

Kaisu Nurminen

Vastaava toimintaterapeutti
Toimintaterapiatiimin esimies

Työssäni iloa tuottavat molemminpuolinen uuden oppiminen ja lapsen tukeminen iänmukaisiin toimintoihin. Näen terapiatyössä tärkeänä tavoitteenasettelun lisäksi hyvän vuorovaikutussuhteen, lapsen nähdyksi tulemisen ja leikkisän työotteen. Vahvuutenani ovat lasten kohtaaminen ja kannustava vuorovaikutus. Olen tehnyt 15 vuoden ajan toimintaterapeutin töitä lasten, nuorten ja heidän läheistensä parissa. Työskentely moniammatillisessa yhteistyössä on minulle luontaista.

 

Olen valmistunut 2003 toimintaterapeutiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja 2014 ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Lisäkoulutusta olen kerännyt erityisesti lasten toimintakyvyn arvioinnista. Kiinnostuksen kohteitani ovat sensomotorinen kuntoutus, aistisäätely ja leikkitaitojen tukeminen. Toimintaterapeuttina olen lempeä, rauhallinen ja empaattinen.

Anna palautetta Kaisulle

Palautteesi:*

 

Palaute koskee:

ToimintaterapiaaKoulutustaKonsultaatiotaMuuta, mitä?