p. 050 351 2499

Premius Kuntoutus asiakaspalvelu klo 8-16, p. 010 2928 570

jonna.paivanurmi@premius.fi

Jonna Päivänurmi

Fysioterapeutti (YAMK – Terveyden edistäminen meneillään)

Lasten, nuorten ja aikuisten psykofyysisen fysioterapian tiiminvetäjä

Työskentelen Premiuksen Tampereen toimipisteessä psykofyysisen fysioterapian osaajana. Vastaanotollani käy lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on erilaisia ahdistuneisuushäiriöitä, masentuneisuutta, syömishäiriöitä, toiminnallisia häiriöitä, traumaperäisiä stressireaktioita ja -häiriöitä, pitkittyneitä kiputiloja sekä muita stressiperäisiä oireistoja, kuten uupumusta ja unettomuutta.

 

Fysioterapeuttina minulle merkityksellistä on ihmisen kokonaisvaltaisen arjen toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen voimavaralähtöisesti. Keskeistä on siis löytää jokaisen ihmisen henkilökohtaisen elämän kannalta merkitykselliseksi koettuja hyvinvointia ja terveyttä lisääviä konkreettisia keinoja sekä toiminta- ja ajatusmalleja. Toteuttamassani fysioterapiassa tutustutaan uteliaasti oman kehoon ja sen toimintaan erilaisissa elämäntilanteissa ja tutkitaan turvallisessa ympäristössä oman kehon liikuttamisen mahdollisuuksia ja kehollisen itseilmaisun väyliä. Kaikessa työskentelyssä keskiössä ovat kehollisen turvallisuuden ja pystyvyyden tunteen vahvistuminen.

 

Olen erikoistunut psykofyysisen fysioterapiaan ja syventänyt ammatillista osaamistani erilaisin pitkäkestoisin ammatillisin täydennyskoulutuksin. Tanssi-liiketerapian opintojen myötä myös luovat ja ilmaisulliset kehollisen työskentelyn keinot sekä musiikin ja kuvan käyttö osana terapiaa voivat sisältyä fysioterapeuttiseen työskentelyyn. Käytännön työkokemukseni myötä osaamiseni on painottunut erityisesti elämässään traumatisoituneiden ja pitkittyneiden kiputilanteiden kanssa elävien ihmisten kanssa työskentelyyn sekä nuorten, joilla on erilaisia ahdistuneisuus- ja tunne-elämän säätelyhäiriöitä, parissa toimimiseen.

Anna palautetta Jonnalle

Palautteesi:*

 


sähköpostillapuhelimitse