Jonna Päivänurmi, fysioterapeutti

Psykofyysisen fysioterapian tiiminvetäjä

Varaa aika

Toimipiste: Tampere
p. 050 351 2499
jonna.paivanurmi@premius.fi

Premius Kuntoutus asiakaspalvelu
ma–pe 7.30–18.00
la 9.00–15.00
p. +358 10 292 8570

Erityispätevyydet ja kiinnostuksen kohteet

 • Psykofyysinen fysioterapia (lapset, nuoret, aikuiset) 
 • Tanssi-liiketerapeuttiset ja luovat menetelmät 
 • Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden fysioterapia ja mielenterveyden tukeminen (mielenterveyspalvelut) 
 • Kipufysioterapia 
 • Tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöt, itsesäätelytaidot 
 • Kouluttaminen  

Tutkinnot ja koulutukset

 • Fysioterapeutti (AMK) (2014)
 • Fysioterapeutti (YAMK), terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma (2023)  
 • Pedagogiset perustiedot ja -taidot (2014) 
 • Psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentely (2014) 
 • Norjalainen psykomotorinen fysioterapia – Voimavarasuuntainen kehontutkimus ja fysioterapia (ROBE) (2015) 
 • Psykofyysisen fysioterapian ammatilliset täydennyskoulutusopinnot (2016) 
 • Tanssi-liiketerapian 1. erikoistumiskoulutus (2017) 
 • Kehotietoisuus ja tietoinen läsnäolo ihmissuhdetyössä (2018) 
 • Psykofyysisen fysioterapiayhdistyksen lukuisat koulutukset 
 • Kipufysioterapian koulutukset 
 • Psykofyysisten fysioterapeuttien huoltopäivä (2019) 

Työskentelen Premiuksen Tampereen toimipisteessä psykofyysisen fysioterapian osaajana. Vastaanotollani käy lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on erilaisia mielenterveyshäiriöitä tai mielenterveyttä kuormittavia sairauksia tai elämäntilanteita. Ahdistuneisuushäiriöt, masennus, syömishäiriöt, toiminnalliset häiriöt, trauma- ja stressiperäiset oireistot sekä pitkittyneet kiputilat kuuluvat osaamisalueisiini. Lisäksi teen töitä kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) ja long covidia sairastavien ihmisten kanssa. 

Fysioterapeuttina minulle merkityksellistä on ihmisen kokonaisvaltaisen arjen toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen voimavaralähtöisesti. Keskeistä on siis löytää jokaisen ihmisen henkilökohtaisen elämän kannalta merkityksellisiksi koettuja hyvinvointia ja terveyttä edistäviä konkreettisia keinoja sekä toiminta- ja ajatusmalleja. Toteuttamassani fysioterapiassa tutustutaan uteliaasti omaan kehoon ja sen toimintaan erilaisissa elämäntilanteissa. Turvallisessa ympäristössä tutkitaan oman kehon liikuttamisen mahdollisuuksia ja vahvistetaan kehollisen itseilmaisun väyliä. Kaikessa työskentelyssä keskiössä ovat kehollisen turvallisuuden ja pystyvyyden tunteen vahvistuminen. 

Olen erikoistunut psykofyysisen fysioterapiaan ja syventänyt ammatillista osaamistani erilaisin pitkäkestoisin ammatillisin täydennyskoulutuksin. Tanssi-liiketerapian opintojen myötä myös luovat ja ilmaisulliset kehollisen työskentelyn keinot sekä musiikin ja kuvan käyttö osana terapiaa voivat sisältyä fysioterapeuttiseen työskentelyyn. Käytännön työkokemukseni myötä osaamiseni on painottunut erityisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten, joilla on eriasteisia tunne-elämän ja käyttäytymisen vaikeuksia/häiriötä, itsetuhoisuutta ja hankalia pitkittyneitä kipuoireistoja, parissa toimimiseen ja fysioterapiaan sekä eri-ikäisillä ilmenevään krooniseen väsymysoireyhtymään ja pitkäkestoisen koronan kokonaisvaltaiseen fysioterapiaan.    

Työskentelykielet: suomi, englanti