Heidi Jokinen, puheterapeutti

Puheterapeutti Heidi Jokinen

Yhteystiedot

Toimipiste: Tampere
p. 044 986 9186
heidi.jokinen@premius.fi

Tiedustele puheterapian asiakaspaikkoja Pirkanmaalla ja lähialueilla:

Sanni Pajarinen
puheterapian tiiminvetäjä, puheterapeutti
p. 050 443 5492
sanni.pajarinen@premius.fi

Erityispätevyydet ja kiinnostuksen kohteet

 • Aikuisneurologiset puheen, kielen ja kommunikaation ongelmat
 • Afasioiden ja kielelliskognitiivisten oirekuvien sekä niihin liittyvien kommunikatiivisen toimintakyvyn haasteiden arviointi ja kuntoutus
 • Lasten kehityksellisten kielihäiriöiden, lukivaikeuksien sekä puhemotoristen pulmien arviointi ja kuntoutus.

Tutkinnot

 • Filosofian maisteri, logopedian koulutusohjelma (2016)
 • Antoisia kohtaamisia (2017)
 • Apusana (2017)
 • Viittomat (2017)
 • Dysfagia (2018)
 • Epäselvä puhe (2021)
 • Kielijänne (2017)
 • Lego-Based therapy training (2019)
 • Musiikin mahdollisuudet puheterapiassa (2019)
 • Puheen kuntoutuksen apuvälineet (2019)
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus (2019)
 • Puhemotoriset taidot (2019)
 • Syömis- ja nielemisvaikeudet (2019)
 • Etäpuheterapia (2020)
 • Ideoita kuvakommunikaatioon (2020)
 • Lukikuntoutuskoulutus (2021)
 • Kielihäiriöt (2021)
 • Puheen ymmärtäminen (2022)

Olen valmistunut puheterapeutiksi (FM) marraskuussa 2016. Valmistumiseni jälkeen loin laaja-alaisen kokemuspohjan kaikenikäisten ihmisten arviointi- ja kuntoutustyössä Pirkkalan ja Vesilahden terveyskeskuksissa. Vuonna 2018 työpolkuni vei minut TAYS Hatanpäälle neurologian vuodeosastolle, missä syvennyin arvioimaan ja kuntouttamaan aikuisneurologisia puheen, kielen, nielemisen ja äänen ongelmia. Vuodesta 2019 olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana. Teen myös ohjaavaa yhteistyötä Tampereen yliopiston logopedian koulutusohjelman kanssa.

Erityisosaamistani ja pääasiakaskuntaani ovat aikuisneurologiset puheen, kielen ja kommunikaation ongelmat. Arvioin ja kuntoutan afasioita ja kielelliskognitiivisia oirekuvia sekä niihin liittyviä kommunikatiivisen toimintakyvyn haasteita. Afasiakuntoutuksen saralla olen kouluttautunut tuetun keskustelun (SCA) erityisosaajaksi – minun ohjauksessani kielellinen häiriö ei estä ihmisen itsenäistä kommunikointia tai ihmisten välistä keskustelua. Aikuisneurologisten asiakkaiden ohella arvioin ja kuntoutan asiantuntemuksella lasten kehityksellisiä kielihäiriöitä, lukivaikeuksia sekä puhemotorisia pulmia.

Terapeuttina olen asiakaslähtöinen ja analyyttinen. Asiakkaan ja hänen yhteisönsä kohtaaminen, kuuntelu sekä yhteinen lämmin huumori ovat tärkeimmät työkaluni terapiatyössä. Puheterapian edetessä tavoitteena on yhdessä tarkastella, pohtia sekä ymmärtää kuntoutettavaa oirekuvaa. Näin kuntoutuksesta muodostuu yhteinen matka.

Olen polkupyörällä sekä julkisilla liikkuva puheterapeutti, ja pääasiallinen työskentelyalueeni on Tampereella. Tämä tarkoittaa sitä, että tamperelaisten asiakkaiden osalta voin toteuttaa puheterapiaa asiakkaan toimintaympäristössä tai toiveiden mukaisesti vastaanotolla. Tampereen ulkopuolisten asiakkaiden osalta toteutan asiakaskäynnit ainoastaan vastaanotolla tai etäyhteydellä.

Lämpimästi tervetuloa tekemään yhteistyötä!

Työskentelykielet: suomi