Hanna Ilkka, toimintaterapeutti

Toimintaterapeutti Hanna Ilkka

Yhteystiedot

Toimipiste: Tampere
p. 050 595 3254
hanna.majapuro@premius.fi

Tiedustele lasten toimintaterapian asiakaspaikkoja Pirkanmaalla:

Laura Hakola
lasten toimintaterapian tiiminvetäjä, toimintaterapeutti
p. 050 467 9729
laura.hakola@premius.fi

Erityispätevyydet ja kiinnostuksen kohteet

 • SI-terapia
 • Aistitiedon käsittelyn pulmat
 • Lasten toimintaterapia ja arviointi

Tutkinnot ja koulutukset

 • Toimintaterapeutti AMK (2006)
 • Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) (2010)
 • M-FUN – testikoulutus (2010)
 • Toimintaterapeutti MSc(OT) (2017)
 • Therapeutic Listening (2018) ja Quickshifts (2019)
 • From Sensation to Function – A Sensorimotor Affective Treatment Perspective (2019)
 • Retained Primitive Reflexes (2019)
 • SI Module 1: Foundations and Neuroscience (2020)
 • SI Module 2: Clinical Reasoning in Sensory Integration: Assessment (2021)
 • SI Module 3: Clinical Reasoning and Practice in Sensory Integration: Intervention (2021)
 • Zones of Regulation (2021)
 • Innovative and Effective Uses of Suspension & Non-suspension Equipment (2022)
 • EASI (Evaluation in Ayres Sensory Integration) – testikoulutus (2022)

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi (AMK) joulukuussa 2006 Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta sekä toimintaterapian maisteriksi, MSc(OT), helmikuussa 2017 Jönköpingin yliopistosta. Aikaisemmalta koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Olen työskennellyt lasten ja nuorten toimintaterapeuttina sekä Suomessa, Hongkongissa että Thaimaassa tehden arviointi- ja terapiatyötä vastaanotolla ja asiakkaan omissa toimintaympäristöissä.

Olen käynyt erilaisia arviointikoulutuksia (mm. M-FUN, AMPS, EASI) sekä terapiamenetelmäkoulutuksia (mm. Therapeutic Listening). Erityisosaamisenani on sensorisen integraation terapiamenetelmä (ASI-terapia), jonka keinoin voin tukea lasta aistitiedon käsittelyyn liittyvissä pulmissa. 

Olen terapeuttina rauhallinen ja pitkäpinnainen. Tärkeinä asioina terapiatyössä koen jokaisen lapsen ja hänen elämäntilanteensa ainutlaatuisuuden ja yksilöllisyyden, yhteistyön lapsen ympäristön ja muiden ammattilaisten kanssa sekä terapiatyön eteenpäinvievyyden. Lapsen onnistumisen kokemukset ja pientenkin eteenpäin vievien askelten näkeminen ovat työn parasta antia. 

Työskentelen Tampereen toimipisteellä sekä asiakkaiden luona päiväkoti-, koulu- ja kotikäynneillä. 

Työskentelykielet: suomi, englanti