Eeva-Stiina Ahlholm, toimintaterapeutti

Yhteystiedot

Toimipiste: Tampere
p. 050 351 5226
eeva-stiina.ahlholm@premius.fi

Tiedustele lasten toimintaterapian asiakaspaikkoja Pirkanmaalla:

Milla Jylhä
lasten toimintaterapian tiiminvetäjä, toimintaterapeutti
p. 050 338 3272
milla.jylha@premius.fi

Erityispätevyydet ja kiinnostuksen kohteet

 • Lasten aistisääntely
 • Lasten tunnesäätely

Tutkinnot ja koulutukset

 • Toimintaterapeutti (2018)
 • Ralla, ​leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmä (2018)
 • Agressiivisen henkilön kohtaaminen (2018)
 • Tartu toimeen, työskentelytaitojen ja toiminnanohjauksen vahvistaminen (2019)
 • Tukiviittomat (2019)
 • Lasten itsesäätely varhaiskasvatuksessa – kehityksen ja tuen näkökulmat (2020)
 • Haastavan käytöksen kohtaaminen osat 1-3 (2020) 
 • Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä (2021)
 • Sensorisen integraation perusteet, A-osa (2021)
 • Validaatio (2021)
 • Motivaation merkitys kuntoutusprosessissa (2021)
 • Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen (2021)
 • Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset (2022)
 • Mapa, haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta (2022)

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2018 Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Minulla on monipuolisesti kokemusta lasten ja nuorten yksilö- ja ryhmämuotoisesta toimintaterapiasta sekä arvioinnista. Olen suorittanut lisäkoulutuksia mm. lasten aistisäätelyn pulmiin sekä tunnesäätelyyn liittyen.

Toteutan toimintaterapiaa suurelta osin lapsen arkiympäristössä, koulussa tai päiväkodissa, yhteistyössä lapsen lähiverkoston kanssa. Työssäni näen tärkeänä perheen merkityksen lapsen kuntoutuksen tukena, sekä arvostan luottamuksellista yhteistyötä lapsen ja hänen läheistensä kanssa.

Työskentelytapani on asiakaslähtöinen ja kannustava. Minulle tärkeää on tuoda lapsen ääni kuuluviin.

Työskentelykielet: suomi