Eeva Määttä

Toimintaterapeutti

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta vuonna 2014. Syvensin opintojen aikana osaamistani erityisesti lasten toimintaterapiaan. Aiempaa työkokemusta minulla on terveyskeskuksessa lasten toimintaterapian arviointi- ja terapiatyöstä, erikoissairaanhoidon käsikirurgian toimintaterapiasta ja kuntoutuskeskuksessa työikäisten, ikääntyneiden ja lastenreuman käden kuntoutuksesta. Työskentelen pääosin Tampellan toimipisteessä, mutta otan asiakkaita vastaan myös Kangasalan Pikonlinnassa. Lisäksi toteutan koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä eri puolilla Pirkanmaata.

 

Osaamisalueet: lasten kielellisen kehityksen vaikeudet, toimintaterapia- arviot, lasten neuropsykiatriset haasteet ja käden kuntoutus.

 

Lisäkoulutukset:

  • MFunPS – Miller Function & Participation Scales (Sity Ry) 2016
  • Käden kuntoutus – syventävät opinnot 15 op (Arcada täydennyskoulutus) 2015
  • Leikin arviointi ja tukeminen Learn to play -menetelmän avulla (Terapiatalo Merikeinu) 2016
  • Aistisäätelyongelmien arviointi SPM-mittaria käyttäen (Sity ry) 2017
  • Sherborne -peruskurssi (Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta) 2017

 

Kielitaito: Suomi, englanti, tukiviittomat

Anna palautetta Eevalle

Palautteesi:*

 

Palaute koskee:

ToimintaterapiaaKoulutustaKonsultaatiotaMuuta, mitä?