Tinnitus voi olla stressiperäistä – apua fysioterapiasta

12.10.2022
Tinnituksesta kärsivä nainen

Tässä tekstissä puhutaan somatosensorisesta tinnituksesta, joka tarkoittaa kansankielellä ei meluvammasta johtuvaa korvien äänihäiriötä. Tinnitus on termi, joka pitää sisällään laajan kirjon erilaisia äänihäiriöitä, minkä vuoksi asia saattaa vaikuttaa sekavalta maallikon näkökulmasta. Siksi onkin tärkeää, että niin hoitavat tahot kuin tavalliset ihmisetkin oppisivat tunnistamaan paremmin tinnituksen laajan oirekirjon.

Tinnitus on kuuloon liittyvä äänihäiriö, joka voi olla tyypiltään matalaa jyrinää, kohinaa ja sihinää sekä korkeaa vinkuvaa ääntä. Mukana on usein korvien naksahtelua, lukkiutumista, paineen tunnetta sekä kipua. Korvaoire voi olla toispuoleinen, molemminpuoleinen tai epäspesifi eli ääni voi kuulua aistimuksena pään ulkopuolella.

Tutkijat ovat saaneet viimeisen kahden vuosikymmenen aikana selvitettyä jo melko yksityiskohtaisesti ja tarkasti, mistä korkea vinkuva äänihäiriö johtuu, mutta tämä ei ole johtanut suuriin muutoksiin käytännön hoitoprotokollissa. Syynä on oireen syntymekanismi syvällä aivojen sisällä, jolloin se ei ole lääkittävissä eikä leikkaushoitoja voida käyttää. Tällöin perinteinen lääkehoitoihin perustuva hoitopolku päättyy yleensä pettymykseen, koska ainoana keinona selviytyä oireen kanssa on tottuminen.

Stressistä tai kuormituksesta johtuva tinnitus

Somatosensorinen tinnitus on terminä maallikolle hieman turhan monimutkainen. Siksi kannattaakin puhua stressiperäisestä tai kuormitusperäisestä tinnituksesta. Kuormitus on ehkäpä paras termi kuvaamaan tilannetta, jossa ihminen voi kuormittaa itseään niin fyysisesti kuin henkisesti. Tällöin elimistön voimavarat ehtyvät ja palautumisen määrä ei vastaa jatkuvaa kuormitusta. Tällainen tila voi olla kroonistunut eli pitkäkestoinen tai akuutti eli lyhytkestoinen. Tinnitus syntyy yleensä tilanteessa, jossa elimistön suojamekanismit pettävät ja sensorisen eli aistitiedon käsittely häiriintyy, koska ylikuormittuminen kärjistyy ja ylittää yksilön suojakynnyksen.

Usein tinnituksen yhteydessä tutkitaan kuuloa ja puhutaan melualtistuksesta. Käytännön vastaanottotyö on kuitenkin tuonut esille seikan, joka jää usein huomiotta. Iso osa tinnituksesta alkaa ilman selvää ja merkittävää melualtistusta. Voimakas melualtistus on yleensä tilanne, jonka olisi huomannut tai josta olisi aiheutunut jo altistushetkellä välittömästi selviä reaktioita kuulojärjestelmään. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa metsästysaseen laukeaminen ilman kuulon suojausta, jolloin kuulojärjestelmä saattaa vaurioitua. Tällöin syntyy meluvammaan liittyvä tinnitusoire, joka ei ole sama asia kuin somatosensorinen eli kuormitusperäinen tinnitus. Meluvammaan liittyvää tinnitusta ei valitettavasti vielä voida hoitaa tehokkaasti, jolloin siihen ei saada apua myöskään fysioterapiasta.

Tyypillinen asiakastilanne vastaanotollani on esimerkiksi sellainen, jossa ihmisellä on ollut pitkäkestoista työstressiä, niska ja hartiaseudun kipuja on hoidettu säännöllisesti hieronnalla ja fysioterapian avulla, leukojen alueella tuntuu painetta sekä päänsärky vaivaa stressiperäisten oireiden takia. Tällainen tilanne saattaa altistaa ihmisen erilaisille uusille fyysisille oireille, joista tyypillisimpiä ovat nykypäivänä yleiset suolisto-ongelmat, uniongelmat, lihaskivut ja purentaongelmat ja niin edelleen. Oireilu on siis kokonaisvaltaista, ja usein esimerkin kaltainen tilanne onkin jatkunut pitkään. Vasta kun elämässä tulee jokin selvä piikkimäinen ylikuormitustilanne, tulee esille tinnitusoire.

Usein korkeataajuuksinen tinnitus alkaakin kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kokemuksena esille tuleva äänihäiriö on monien mielestä pelottava ja shokeeraava. Yleensä juuri tämä alkushokki aiheuttaa ongelmia esimerkiksi nukkumiseen ja keskittymiskyky heikentyy sekä stressijärjestelmä kuormittuu entisestään lisää. Tinnitusoire toimii siis lisähäiriötekijänä, joka lisää stressiä jo ennestään kuormittuneeseen elimistöön. Tämä on kierre, joka joskus johtaa ihmiset epätoivon partaalle, koska apua ongelmaa ei välttämättä tunnu löytyvän.

Kokonaisvaltainen kuntoutuminen vaatii pitkäjänteisyyttä

Fysioterapeutit haluavat auttaa ihmisiä voimaan paremmin ja tarjota ihmisille apua, joka vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa merkittävästi ja pitkäkestoisesti. Asiakkaan helpottuneisuus ja tyytyväisyys onnistuneiden fysioterapiakäyntien ansiosta onkin varmasti paras palkkio, jota fysioterapeutti työstään kaipaa ja saa.

Tinnitusvaivojen kohdalla realismi on kuitenkin aina paikallaan, ja oireen syntymekanismin takia se voi joskus olla asiaan pitkään perehtyneellekin fysioterapeutille hyvin kova vastus.

Fysioterapeutti ei voi vaikuttaa kotielämään eikä työpaikan tapahtumiin. Tästä syystä kokonaisvaltainen kuntoutuminen vaatiikin pitkäjänteisyyttä sekä ihmisten tiedon lisääntymistä omasta oireilustaan. Silloin jokainen yksilö voi muuttaa parhaalla mahdollisella tavalla omaa toimintaansa siihen suuntaan, että elimistön tila pystyy jälleen tasapainottumaan.

Tässä onkin hyvä muistuttaa työssä käyttämästäni resurssiperiaatteesta, joka vaikuttaa meistä joka ikiseen. Meidän resurssimme ovat melko rajalliset eikä superihmisiä ole olemassa. Itseään superihmisenä pitävät eivät välttämättä vain tunnista omia resurssejaan realistisesti. Yksilöiden välillä on toki suuria eroja, mutta kaikista suorituskykyisimmilläkin henkilöillä on rajat, joita ei voi ylittää. Kuntoutuminen tinnituksesta vaatiikin resurssien vapautumista ja kehon fysiologisen palautumisen tasapainottumista.

Tieto oman oireilun syistä voi rauhoittaa

On taustasyy oireilulle mikä tahansa, täytyy ihmisen kyetä hahmottamaan, mistä juuri hänen oireilunsa johtuu ja miten juuri hänen tilanteessaan pitää toimia, jotta oireilu voisi vähentyä selvästi tai poistua kokonaan. Tässä prosessissa asiaan perehtynyt fysioterapeutti voi auttaa parhaiten. Vastaanotolle kannattaakin siis tulla aina, kun haluaa selvittää, voisiko omaan oireluun saada apua fysioterapiasta. Yksittäinenkin käynti on joskus merkittävä apu, koska tämän vaivan kohdalla tieto ei lisää tuskaa vaan päinvastoin. Hyvä tietämys oman oireilunsa taustasyistä yleensä rauhoittaa ihmistä ja auttaa häntä löytämään ratkaisuja oireilun poistamiseksi.