Elämä on yllätyksiä täynnä – mitä tehdä, jos tarvitsee tukea sujuvaan arkeen?

06.11.2023

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus koskettaa tuhansia suomalaisia. Kuntoutuessa tärkeää on oppia nauttimaan onnistumisista ja elämästä – tässä ja nyt.

Premiuksella tiedetään, että parhaat tulokset saavutetaan, kun kuntoutuspolku on yksilöllinen ja esteetön – ilman turhia kiertoteitä luukulta toiselle. KUVA: PASI TIITOLA

Premius Kuntoutuksen historia ulottuu vuoteen 1993, jolloin nykyisen toimitusjohtaja Pirta Piiroisen äiti Pirjetta Taskinen perusti yrityksen. Alusta asti on ollut selvää, että kuntoutuja ja hänen tarpeensa ovat keskiössä.

”Moniammatillista kuntoutusta tarjoavalle toimijalle oli tarve, ja äitini päätti tarttua tilaisuuteen kollegansa kanssa. Ihminen on kokonaisuus ja haasteet arjessa yksilöllisiä ja monisyisiä, joten erilaisten kuntoutusmuotojen tasapainon löytäminen oli ja on tärkeää”, Piiroinen sanoo.

Moniammatillista kuntoutusta tarjoavat toimijat auttavat ihmisiä, joilla on haastavia terveys- ja kuntoutustarpeita, saamaan tarvitsemaansa apua yhdestä paikasta. Kun ihminen kohdataan fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena, on kuntoutus tehokkaampaa ja helpompaa – lapsista aikuisiin.

”Sujuva arki on jokaiselle erilaista ja omannäköistä. Tavoitteenamme on aina, että kuntoutuksesta ja harjoitteista on hyötyä arjessa, ei vain vastaanotolla”, Piiroinen kertoo.

Pirta Piiroinen jatkaa äitinsä aloittamaa työtä yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. KUVA: TAINA LEHTOMÄKI

Kuntoutumalla kohti sujuvaa arkea

Kuntoutusta tarjoavan toimijan valitseminen voi olla haastavaa. Tähän Premius vastaa tarjoamalla laajasti eri kuntoutuspalveluita saman katon alla. Palvelut sisältävät muun muassa fysio-, toiminta- ja puheterapiaa, kipukuntoutusta sekä psykologin ja psykoterapeutin palveluja. Käytössä on myös sekä kävely- että yläraajakuntoutukseen uusimpia teknologia-avusteisia laitteita, jotka takaavat tehokkaimman mahdollisen kuntoutumisen.

Rinnalla kulkemisella on kuntoutujalle iso henkinen merkitys. Kaiken kuntoutustyön taustalla on ajatus hetkessä elämisestä ja suurten ja pienten tavoitteiden saavuttamisesta.

”Kuntoutus on työtä paremman elämän eteen, oli elämäntilanne millainen tahansa. Tehtävämme on auttaa ihmisiä elämään näköistänsä elämää tänään ja huomenna – ja haaveillakin yhdessä”, Piiroinen avaa.

Toimitiloilla, laitteilla ja henkilökunnalla on kuntoutusprosessissa suuri merkitys, vaikka suurimman työn tekee aina kuntoutuja itse.

Kävelykuntoutus Lokomat-kävelyrobotilla soveltuu kävely- ja pystyasentoharjoitteluun monille eri asiakasryhmille lapsista aikuisiin. KUVA: LAURA GRANHOLM

Syitä hakeutua kuntoutukseen on monia:

Premiuksen toimintaa ohjaa kuntoutujan elämänlaadun parantamisen lisäksi ammattilaisten jatkuva kasvu omassa työssään. KUVA: LAURA GRANHOLM

Kuntoutus vaikuttaa tutkitusti positiivisella tavalla ihmisten arkeen ja sitä kautta yhteiskuntaan, kun esimerkiksi töihin paluu nopeutuu. Kuntoutus vähentää myös terveydenhuollon kustannuksia. Itsenäinen arjessa pärjääminen on merkityksellistä myös mielenterveyden kannalta.

Kuntoutusprosessi koskettaa kuntoutujan lisäksi myös hänen läheisiään. Huoli rakkaasta saattaa olla kova ja kuormittaa, millä voi olla suuriakin vaikutuksia.

”Teemme yhteistyötä erilaisten yhdistysten, kuten Aivoliiton AVH-yhdistysten ja Selkäydinvammaiset Akson ry:n, kanssa ja tarjoamme tätä kautta vertaistukea myös kuntoutujan läheisille. Tämä on yksi osa-alueista, joihin haluamme panostaa tulevaisuudessa entistä enemmän”, Piiroinen sanoo.

Kuntoutuminen sujuvaan arkeen vähentää myös muita terveydenhuollon kustannuksia. KUVA: PASI TIITOLA

Oli kyseessä kuntoutuja tai omainen, on Piiroisella yksi ja se kaikista tärkein viesti:

”Sit ku on nyt. Joskus elämään kuuluu harmia, ja joskus vastapainoksi iloa. Tärkeintä on, että nauttii ja tekee töitä paremman arjen puolesta. Meille on sydämen asia olla tässä apuna.”

Premius Kuntoutus on mukana Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa järjestettävillä Apuvälinemessuilla 9.–11.11. Nähdään osastolla 68!

Premius Kuntoutus Oy