AVH-kuntoutus kävelyrobotin avulla

AVH-kuntoutus tähtää sujuvaan arkeen

 

Premius Kuntoutus tarjoaa moniammatillista ja laadukasta kuntoutusta aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneille Tampereella ja Kangasalla. AVH-kuntoutus tukee mahdollisimman itsenäistä liikkumis- ja kommunikointikykyä sekä selviytymistä arjessa.

 

AVH-kuntoutuja saa meiltä kaikki tarvitsemansa palvelut, sillä tiimiimme kuuluu useita fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja ja puheterapeutteja. Meillä on monipuolinen välineistö ja laitteisto, joihin kuuluu myös kaksi kävelyrobottia. Kävelyrobotit tekevät kävelykuntoutuksesta turvallista ja tehokasta.

 

Huomioimme AVH:n erityispiirteet

 

Aivoverenkiertohäiriö aiheuttaa aivojen toimintahäiriön, jonka seurauksena voi ilmetä erilaisia oireita. Oireet vaihtelevat riippuen vaurioalueen sijainnista ja laajuudesta. Huomioimme AVH:n erityispiirteet ja hyödynnämme johdonmukaisesti etenevässä kuntoutuksessa tutkimusnäyttöön perustuvia, oikea-aikaisia menetelmiä ja harjoituksia.

 

AVH-kuntoutuksessa huomioitavia erityispiirteitä:

 

 • Neglect eli aisti-informaation huomiotta jääminen
 • Pusher eli työntöoire
 • Spastisuus eli lihasjäykkyyden lisääntyminen
 • Kognitiiviset haasteet
 • Tarkkaavaisuushäiriöt
 • Toiminnanohjauksen haasteet
 • Tahdonalaisten liiketoimintojen häiriöt
 • Kielellinen häiriö eli afasia
 • Puhelihasten heikkous sekä puheliikkeiden ja puheäänentuoton vaikeus eli dysartria
 • Nielemisvaikeus eli dysfagia
 • Neuropsykologiset häiriöt
 • Inkontinenssi
 • Sairauden tai oireiden tiedostamisen vaikeudet

 

Miten AVH-kuntoutus etenee?

 

Kuntoutus etenee yksilöllisesti ja tavoitteiden mukaisesti. Arjen toimintoja harjoitellaan eri ympäristöissä, ja teemme yhteistyötä kuntoutujan lähipiirin kanssa. Iso esteetön kuntosalimme mah- dollistaa myös omatoimisen harjoittelun. Harrastuskokeiluissa puolestaan on mahdollista päästä kokeilemaan koko- naan uusia liikuntalajeja.

 

Fysioterapiasta kuntoutuja saa apua mm. kävelyyn, muuhun liikkumiseen, syömiseen ja arjen toimiin. Terapiassa harjoitellaan esimerkiksi painonsiirtoja, tasapainoa sekä symmetristä kehon ja käden käyttöä.

 

Toimintaterapia auttaa muun muassa käden käytön haasteissa ja toiminnanohjauksessa. Terapiassa voidaan arkiasioiden lisäksi harjoitella erilaisia taitoja esimerkiksi kuntoutujalle mielekkäiden ja luovien toimintojen avulla sekä kokeilla pienapuvälineitä.

 

Puheterapia tarjoaa apua puheen, kielen, puheäänen sekä nielemisen ongelmiin. Puheterapiassa hyödynnetään myös yksilöllisesti sopivia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja -välineitä, mikäli perinteinen puheella kommunikointi on vaikeaa.

 

Turvallinen ja tehokas kävelykuntoutus

 

Robottiavusteinen kävelykuntoutus soveltuu aivoverenkiertohäiriön kuntou- tukseen. Robotti avustaa symmetrisessä askelluksessa ja antaa jatkuvaa palautetta, jolloin AVH-kuntoutujan harjoittelu on intensiivisempää ja tehokkaampaa.

 

Kävelyrobottikuntoutuksen hyödyistä AVH-kuntoutujalle on olemassa tutkittua tietoa. Kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä kannalta merkittävää on elämänlaadun parantuminen. Tutkimuksen mukaan keskivaikeissa tapauksissa kävelyrobottikuntoutuksen avulla elämänlaatu nousee 13 % ja vaikeissa tapauksissa 4 %. Keskimäärin tämä tarkoittaa 6 % parannusta elämänlaatuun. (Lähde: Nordic Healthcare Groupin raportti, syyskuu 2019)

 

AVH-kuntoutuksen tukena käytettävissä

 

• koira-avusteinen fysioterapia
• lantionpohjan fysioterapia naisille ja miehille
• purentaelinfysioterapia
• ratsastusterapia
• psykofyysinen fysioterapia
• psykoterapia
• ravitsemusterapia
• manuaalinen lymfaterapia
• soveltavan liikunnan erityisosaaminen
• kipukuntoutus
• akupuntio ja dry needling
• fasciakäsittelyt ja muut manuaaliset käsittelyt
• virtuaalikuntoutus
• tukituotepalvelut
• kotikäynnit
• allasterapia
• apuvälinetarpeen arviointi ja seuranta
• ortoosien tarpeen arviointi ja valmistus

Kysy lisää

Sirpa Toivonen
Fysio- ja lymfaterapeutti
050 569 6030, sirpa.toivonen@premius.fi

 

Petra Peltoniemi
Fysioterapeutti, tiiminvetäjä
050 431 1381, petra.peltoniemi@premius.fi

 

Sanni-Maria Lähde
Toimintaterapeutti, tiiminvetäjä
050 400 8727, sanni-maria.lahde@premius.fi

 

Sanni Pajarinen
Puheterapeutti, tiiminvetäjä
050 443 5492, sanni.pajarinen@premius.fi