Toimintaterapiapalveluissa jatkossa käsiortoosien valmistus

Toimintaterapiapalvelumme laajentuvat uusiin tiloihin muutettaessa ja meillä on mahdollisuus valmistaa jatkossa yksilöllisiä käsiortooseja matalalämpömuovista. Toimintaterapeutti Maiju Koskisella on useiden vuosien kokemus käden staattisten lepo-ortoosien, kyynärortoosien, peukalotukien sekä pienempien sormitukien valmistuksesta ja muokkauksesta.

Oikeanlaisella käden tuennalla voidaan mm. ehkäistä ja vähentää virheasentoja, turvotusta ja kipua sekä helpottaa käden käyttöä arjen toiminnoissa. Toimintaterapeutin vastaanotolla arvioidaan ensin kunkin yksilöllinen tilanne ja käsien toimintakyky, minkä jälkeen valitaan tilanteeseen sopiva tuenta. Toimintaterapeutti auttaa myös ns. tehdasvalmisteisten käsitukien valinnassa sekä antaa ohjausta käsien käytön ergonomiaan ja pienapuvälineiden valintaan arjen toiminnoissa. Vastaanotolle voi hakeutua kuntien ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella tai itse maksaen.

Yksilöllisiä käsiortooseja käytetään esim. seuraavissa tilanteissa:

  • käsien nivelrikko
  • nivelreuma tai muu reumasairaus
  • aivoverenkiertohäiriön jälkitilat
  • selkäydinvamman jälkitilat
  • muut neurologiset sairaudet
  • käsivammat
  • kipukäsi
  • haittaava nivelten yliliikkuvuus