Toimintaterapian osaaminen laajenee – uusia toimintaterapeutteja tiimiin

Toimintaterapiatiimimme laajenee, kun toimintaterapeutti Eeva-Stiina Ahlholm ja Jenni Huhti aloittavat Premiuksessa. Eeva Stiina aloitti työn 1.6.2018 ja hän on suuntautunut lasten kuntoutukseen. Hän on valmistunut Jyväskylän ammattikorkeakoulusta toukokuussa 2018 ja on kerryttänyt kokemusta pääasiassa lasten yksilö- ja ryhmämuotoisesta toimintaterapiasta sekä arvioinnista.

– Työtapani on asiakaslähtöinen ja pyrin huomioimaan perheen merkityksen lapsen kuntoutuksen tukena. Kiinnostuksen kohteitani ovat lapsen vireystilan ja tunnesäätelyn tukeminen sekä ennen kaikkea lapselle mielekkään arjen ja toimintojen mahdollistaminen. Eeva-Stiina kertoo.

 Toimintaterapeutti Jenni Huhti aloittaa Premiuksessa elokuussa 2018. Hän on työskennellyt monipuolisesti lasten ja nuorten toimintaterapiassa.

 -Työkokemukseni rakentuu lasten toimintakyvyn arvioinneista, ryhmä- ja yksilöterapioista sekä toimimisesta moniammatillisissa verkostoissa ja asiantuntijana työryhmissä.

Jenni on valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2007 Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Lisäksi hän on erikoistunut sensorisen integraation terapiamenetelmään.

 -SI-terapiamenetelmän keinoin voin tarjota apua asiakkaideni motorisen oppimisen haasteisiin ja aistisäätelyn pulmiin sekä yhdessä perheen kanssa löytää keinoja toimivampaan arkeen.

Lisätietoja SI-terapiasta ja siihen liittyvää kiinnostavaa kirjallisuutta sekä hyödyllisiä opasmateriaaleja löydät sensorisen integraation yhdistyksen sivuilta www.sity.fi.

Työkielinään Jenni käyttää suomea ja englantia.