Uutta huippuosaamista Tampereelle

Fysioterapeutti Irma Tähkävuori on tullut vahvistamaan Tampereen psykofyysistä fysioterapiatiimiä.

Tähkävuorella on pitkän linjan kokemus neurologisten potilaiden kuntoutuksesta, ja viimeiset 15 vuotta hän on toiminut Maahanmuuttajien Psykiatrian poliklinikan fysioterapeuttina. Tähkävuori on myös osallistunut moniin Traumaterapiakeskuksen järjestämiin, kompleksista traumaa ja dissosiaatiota käsitteleviin traumakoulutuksiin sekä maahanmuuttajiin liittyviin lisäkoulutuksiin. Tähkävuori on lisäksi toiminut itsekin kouluttajana erilaisten sidosryhmien parissa.

– Olen nykyisen työurani aikana kohdannut niin vaikeita asioita pakolaistaustaisten potilaideni kautta, että olen saanut laajaa tarttumapintaa myös traumatisoituneiden suomalaisten potilaiden hoitoon, Tähkävuori kertoo.

Tähkävuorella on edelleen kova halu kehittää itseään vaikeasti traumatisoituneiden potilaiden hoidossa niin koulutusten kuin työkokemuksen lisääntymisen myötä. Hän uskoo, että Premiuksella häntä odottaa joukko alan ammattilaisia, joiden kanssa on mahdollista reflektoida asioita.

– Tulen avoimin mielin kohtaamaan suomalaisia potilaita ja asiakkaita, joilla on ollut historiassaan vaikeita asioita. Odotan haastavaa työtä sellaisten potilaiden kanssa, jotka mahdollisesti hyötyvät psykofyysisestä näkökulmasta hoitonsa yhtenä osana. Lisäksi odotan mahdollisuutta kokeilla miten oppimani asiat toimivat, kun minulla ja asiakkaillani on yhteinen kieli ja ymmärrys asioista, Tähkävuori sanoo.